Wijkbijeenkomsten Lokale Democratie

In juni organiseert de Burgerinitiatiefgroep met vrijwilligers bijeenkomsten voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven in alle stadsdelen van Amsterdam.
Reageer

De afgelopen maanden heeft de Burgerinitiatiefgroep Lokale Democratie in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en Netwerk Democratie 5 bijeenkomsten belegd: een zoektocht naar de kwaliteiten en kenmerken van de lokale democratie. Vertrekpunt daarbij was niet het huidige politiek-bestuurlijke model, maar het perspectief van maatschappelijke en burgerinitiatieven. Dat heeft geleid tot eenAmsterdams Manifest Lokale Democratie met 10 belangrijke aandachtspunten. Download dit manifest hier.

Daarin wordt bepleit dat buurtorganisaties, bewonerscommissies en burgerinitiatieven meer erkenning en ondersteuning verdienen vanuit de overheid en semi-publieke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

In de afgelopen jaren hebben zij publieke taken op zich genomen op terreinen als het beheer en inrichting van openbare ruimten en groen, zorg, welzijn, kinderopvang, veiligheid en cultuur. Daarnaast voorzien coöperatieve en buurt ondernemingen in energie, voedsel, werkgelegenheid en ontmoetingsruimten en zij bezorgen oude gebouwen een nieuw leven en exploiteren en beheren buurthuizen. De bewonerscommissies komen in tal van buurten al sinds jaar en dag op voor een leefbare buurt en woningen.

In de maand juni organiseert de Burgerinitiatiefgroep met vrijwilligers uit wijken en buurten bijeenkomsten voor bewonersorganisaties en burgerinitiatieven in alle stadsdelen van Amsterdam. Daar geven de burgerinitiatieven en bewonersorganisaties zelf aan welke punten uit het Amsterdams manifest voor hen belangrijk zijn om verder uit te werken. Met die uitgangspunten gaan we in het najaar gezamenlijk aan de slag om deze om te zetten in een burgeragenda voor de verkiezingen in maart 2014 van de gemeenteraad en de bestuurscommissies.

Laat publieke taken op wijk-, buurt- en straatniveau over aan burgers die zelf die taken willen vervullen en schep daarvoor de voorwaarden. Dit is de kalender van buurt- en wijkbijeenkomsten:

Dinsdag 4 juni
Amsterdam West: MidWest = vml. Cabralschool, Cabralstraat 1. Aanvang 20.00 uur.
Toelichting op manifest door oud-stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren, nu actief in Wikistad (eisse.kalk [at] planet.nl, 06 51609336).

Woensdag 19 juni
Zuidoost, Paasheuvelweg 34H (gebouw Matchbox, 2e verdieping). Aanvang 20.00 uur.
Contactpersoon: Lodewijk Jurgens (lodewijkjurgens [at] gmail.com, 06-13812701).

Vrijdag 21 juni
Amsterdam-Oost, De Meevaart, Balistraat 48a. Aanvang: 19.00 uur.
Contactpersoon Esma Salama (esma [at] s-ipi.nl).

Dinsdag 25 juni:
Amsterdam West, 1e Helmersstraat 106. Aanvang 19.30 uur.
Contactpersoon: Eisse Kalk (eisse.kalk [at] planet.nl, 06 51609336).

Woensdag 26 juni
Amsterdam Oost. Stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2. Aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon: Cor Visser (cp_visser [at] planet.nl, 06 48010271).

Maandag 1 juli
Nieuw West, Jan Tooropstraat 6, Slotervaart. Aanvang: 19.30 uur.
Contactpersoon: Arnold Paalvast (arnold3des [at] gmail.com, 020 6116609).

Donderdag 4 juli
Zuid: Huis van de wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Aanvang: 20.00 uur.
Contactpersoon: Herman van Wissen (hvwissen [at] gmail.com, 020-3457136 of 06 22417262).

Voor de stadsdelen Noord en Centrum worden nog bijeenkomsten voorbereid.