Verslag Zelfbouwcafé on Tour Noord

Lees hier het verslag van de allereerste Zelfbouwcafé on Tour in de Buiksloterkerk
Reageer

Op 23 februari startte het Zelfbouwcafé van Pakhuis de Zwijger met de eerste On Tour editie. De locatie van de aftrap was de Buiksloterkerk in Noord waar zelfbouwers en geïnteresseerden samen kwamen om de stand van zaken op te nemen en ideeën uit te wisselen.

De avond begon met een korte inleiding van Erna Berends, lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord. Zelfbouw is een waardevolle aanvulling op de reguliere bouw. Zelfbouwen heeft ervoor gezorgd dat er nu ook woningbouw is op locaties waar ontwikkelaars aanvankelijk niet wilde bouwen, zoals in Buiksloterham. Ook geeft het meer herkenbaarheid en een eigen karakter aan een gebied. Het laat zien wat mensen nu echt willen. Zelfbouw is pionieren, experiment en innovatie. Dit is belangrijk en daarom moet hier in Noord ruimte aan worden geboden ook nu de markt weer aantrekt.

De presentatie van Bart Truijens van Team Zelfbouw maakte duidelijk dat dit een erg populaire manier van bouwen is in Amsterdam. In verschillende stadsdelen en op verschillende locaties zijn zelfbouwers actief. Zelfs al enige tijd, op Java eiland begon het begin deze eeuw al. Wat ook uit deze presentatie bleek is dat zelfbouwers vaak ook samenwerken; in CPO vorm of om kosten te besparen.

Volgens Karin van Breenen (Ruimte en Duurzaamheid, Team Noord-Centrum) en Nelly Pouwels (Projectmanager zelfbouwprojecten stadsdeel Noord) zijn er de afgelopen jaren verschillende succesvolle zelfbouwprojecten ontwikkeld en liggen er nog veel kansen op het gebied van zelfbouw in Noord. Er is een inventarisatie gemaakt van nieuwe zelfbouwlocaties in Noord voor de komende tien jaar. Noord vindt het belangrijk dat zelfbouw bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van het stadsdeel. De aandacht en potentie ligt vooral in het realiseren van een hogere dichtheid door meer CPO’s, meer aandacht voor betaalbare woningen in de vorm van woon coöperaties en kluswoningen en zelfbouw met een thema. Hier kan gedacht worden aan ouderen, zorg of stadslandbouw.

Het tweede deel van de avond stelde de zelfbouwers in Noord centraal. Een groep van 5 zelfbouwers werd door de moderator Arend de Geus gevraagd naar de ervaringen en beweegredenen. Een enkeling was bijna klaar, anderen hadden net een kavel bemachtigd en wachtten op de vergunning, weer anderen hadden zich aangesloten bij een CPO. Doordat de zelfbouwers zich elk in een andere fase van het zelfbouwen bevonden gaf dit een goed beeld van hoe het proces is. Zo werd bijvoorbeeld genoemd dat de oplevering van de kavel soms lang duurde door het bestemmingsplan maar omdat men dit van te voren wist is dit geen knelpunt. De extra voorbereidingstijd die daardoor ontstaat komt doorgaans goed van pas. Ook het traject met de Welstand viel mee. Voor inspiratie kunnen zelfbouwers een architect in de arm nemen of een woning uit een zelfbouwcatalogus kiezen. Een zelfbouwer aan de Noorder IJdijk had zich laten inspireren door een Waterlandse schuur. In het geval van het betrekken van een architect is het wel zaak de kosten goed in de hand te houden en aan al aan het begin mee te geven wat het beschikbare budget is. Bij de CPO’s wordt de fase van de splitsingsaktes als moeilijk ervaren. Er is behoefte aan ondersteuning bij het maken van keuzes ten aanzien van de elektriciteit, neem je stadswarmte of ga je zelf duurzame energie opwekken. Verder was er een vraag over het combineren van woningen en