Verslag Zeeburgereiland Meetup #4

Verslagging van de bijeenkomst op dinsdag 26 augustus in Magnetico
Reageer

1: Welkom

Egbert Fransen / directeur Pakhuis de Zwijger

In de reeks maandelijkse meetups op het Zeeburgereiland steken de (toekomstige) gebruikers en verdere betrokkenen de koppen bij elkaar. De meetups worden georganiseerd in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Gebiedsontwikkeling Oost, Stadsdeel Oost en De Alliantie. Daarnaast zijn deze avond onder meer aanwezig ontwikkelaar Lingotto, bouwgroep Nautilus, studenten van Kriterion, potentiele nieuwe bewoners, waaronder een huisarts, en een grote groep geïnteresseerden vanuit het initiatief Akropolis. Het doel van de meetups is om een meer organische gebiedsontwikkeling vorm te geven die niet van bovenaf opgelegd wordt. Vanuit verschillende hoeken ontstaan er in hoog tempo verschillende initiatieven, waardoor het belangrijk is op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes. Hierdoor kunnen leuke nieuwe ideeën en samenwerkingen ontstaan

2: Update vanuit de Gemeente Amsterdam

Mariolein Hoevenaar / Projectmanager Zeeburgereiland

De ontwikkelingen op Zeeburgereiland gaan momenteel rap. Blok 1 gaat medio september ter visie. De bomen zullen snel worden geplant zodat ze alvast kunnen groeien. Op 13 september wordt een kijkdag georganiseerd voor de zelfbouwkavels die 4 oktober op de markt komen. Volker Wessels wil in oktober starten met bouw van Kop in de Wind. Zij zijn al met de verkoop bezig. Nautilus zal hoogstwaarschijnlijk in november starten. In december wil DUWO met de bouw van 360 studentenwoningen starten. De tender van blok 24/25 start in oktober, ontwikkelende partijen kunnen dan op het blok bieden. Verder is besloten dat met het oog op verkeersveiligheid het bouwverkeer en gewone verkeer zoveel mogelijk wordt gescheiden. De tramhalte bij het Shell-pompstation zal medio 2015 voor de start van het nieuwe schooljaar worden gerealiseerd. Dit lukt helaas niet eerder. Verder zal de agenda in de toekomst ook worden bijgehouden op de website Zeeburgereiland.nl. → De volgende meet up op 30 september komt er weer een update van de planning door de gemeente.

 

Zeeburg4

3: Update over plannen voor de drie silo’s

Tim Hendrikx/ MOOI Lost op

In opdracht van de gemeente is MOOI lost op begonnen met het bedenken van ideeën om nieuw leven te blazen in de drie lege gebouwen. Voor de crisis zijn plannen gemaakt voor deze silo’s. In de huidige tijd is er echter geen geld meer om deze plannen uit te voeren. Daarom worden er nu plannen gemaakt om te kijken wat er mogelijk is op de korte termijn. Het idee is de drie grote pijlers van het Zeeburgerleiland ‘ fijne plek’, ‘ sport en spel’ en ‘ zelfbouw’ terug te laten komen in het nieuwe gebruik. De gemeente kreeg vaak aanvragen binnen van mensen die een idee hadden met de silo’s. Daarom is het idee ontstaan om de silo’s aan verschillende gebruikers te verhuren. De silo’ s worden open gemaakt door in iedere silo grote toegangsdeuren te maken. Door enkele betonnen platen uit het dak weg te halen komt er daglicht binnen. In principe worden er vier gaten per dak gemaakt. Als dit te duur wordt, is er ook de optie om er eentje per silo te maken. Vrachtwagens kunnen door de grote deuren die gemaakt zullen worden letterlijk naar binnen rijden. Er zullen twee wc’s per silo worden gebouwd, zodat de silo’s door ongeveer zestig personen tegelijk kunnen worden gebruikt. De oppervlakte van de silo’s is 400 vierkante meter dus er zouden eigenlijk veel meer mensen in kunnen, maar bewoners hoeven zich geen zorgen te maken dat er grote dance-evenementen zullen worden georganiseerd. Momenteel zit men in de fase van het aanvragen van een omgevingsvergunning. Er moet eerst duidelijk worden wat er mogelijk is. Daarna zullen bewoners en overige stakeholders inspraak krijgen in de regels die worden vastgesteld over het gebruik. En zal er naar het parkeren en dergelijke worden gekeken. Wat betreft horeca zal in principe altijd samen worden gewerkt met Magnetico. Ook met Kriterion en het IJburg College kan nog worden gesproken over samenwerkingen. Het ophangen van reclame kan veel opleveren. De gemeente is geen voorstander van het ophangen van reclame en zal in eerste onderzoeken naar de mogelijkheden voor meer kleinschalige projecten, zonder reclame. Kriterion oppert bovendien het idee om een buurtsuper te openen in een van de silo’s. In de zijlijn van deze pitch kwam de naamgeving van het eiland en de verschillende buurten ter sprake. Het gebied tussen het Buiten IJ, de IJburglaan, Zuiderzeeweg en Kaapkotweg heet Sportheldenbuurt. De straten zijn allemaal naar sporthelden vernoemd. Het gebied tussen ring A10 en Kaapkotweg wordt voorlopig de Bedrijvenstrook genoemd. í 30 september update plannen door Mooi lost op.

4: Update blok 1 De Alliantie

Marieke Top en Olaf Vreugdenhil / de Alliantie

De Alliantie gaat een stevige woonwijk realiseren. . Op 1 september is de aftrap van de bouw. Er wordt begonnen met blok 7. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze starmanifestatie.. De Alliantie heeft in dit project de huurders al in een vroegtijdig stadium betrokken zodat er met hun woonwensen rekening kan worden gehouden. Dit is een nieuwe benadering. Het project bestaat voor de helft uit sociale huur en voor de andere helft uit midden segment huur. In totaal gaat het om zestig woningen. Binnen het blok komen daarnaast ook commerciële koopwoningen.

Verder zal blok 1 in samenwerking met Lingotto worden ontwikkeld. Het gaat om een groot gebouw van 84 woningen die De Alliantie zelf voor haar rekening neemt. Over dit blok is de Alliantie in gesprek met Akropolis over de realisatie van woningen voor 50 plussers., in zowel het sociale huur segment als het middensegment. Geïnteresseerden kunnen zich melden via Akropolis.: www.akropolistoren.nlHet kleinere gebouw wordt ontwikkeld door Lingotto en bestaat uit 55 vrije sector middensegment woningen. . Onder de gebouwen komt een parkeerbak met 80 parkeerplaatsen voor zowel bewoners als mensen uit de buurt. Rondom het gebouw is er genoeg privacy, maar de stoep blijft wel zoveel mogelijk op maaiveld. Verder krijgen de woningen balkons en is er op het dak ruimte voor een kas, . Het kleine gebouw zal een woonfunctie in de plint hebben en het grote blok biedt mogelijkheden voor een zorgsteunpunt of een ontmoetingsplaats. Daarbij zou het leuk zijn om samenwerkingen te organiseren met leerlingen van het IJburg College en de studenten (van het conservatorium in het bijzonder). Ook over de bezonning en wind is nagedacht. Dit zal nog duidelijk worden uitgewerkt in de herziening van het bestemmingsplan die d eeerst stap van de omgevingsvergunningsaanvraag is. Verder rees de vraag of een hele toren vol met senioren wel verstandig is? Overigens zijn de woningen niet alleen bedoeld voor senioren, maar al toegankelijk voor mensen vanaf 50 jaar oud. Op het moment dat de verhuur zal worden gestart zal er een website worden geopend. → 30 september update voortgang door Alliantie Lingotto.

5: Update coöperatieve gebiedsontwikkeling

Anne Kraaijeveld / Nautilus

Wat betreft een geluidswal: er ligt nu een schetsontwerp voor het IJburg College waarbij de ingang zich aan de noordkant, bij de silo’s zal bevinden. Het verzoek is om hier verder onderling over te spreken. De CPO’ers van Nautilus nodigen verder iedereen uit om mee te denken over nieuwe ideeën om iets voor de buurt te ontwikkelen. Zijn er geïnteresseerden voor een brainstormsessies om een coöperatieve gebiedsontwikkeling te starten? Nautilus heeft in ieder geval al een paar enthousiaste ideeën. Zie de presentatie voor een impressie van de inspiratiebronnen. → 30 september update plannen door Nautilus.

Doe hier inspiratie op

6: Pitch gebiedspromotie

Sjanet Wagmanns / Gemeente Amsterdam
Eelke Pinkhaar / de Alliantie

De gemeente en de Alliantie hebben samen met stakeholders input geleverd voor de opzet van de gebiedspromotie. Het is belangrijk hiermee aan de gang te gaan om mensen naar het gebied te trekken, te vertellen wat er allemaal gebeurt en de ontwikkelingen vooral op gang te houden. Met name de ruimte, zowel fysiek als in de regelgeving, het pionieren, risico nemen en de betrokkenheid zijn kwaliteiten die moeten worden omarmd in de promotie van het eiland. Overigens is het de bedoeling dat grote instituties zoals De Alliantie en de gemeente geen voortrekkersrol zullen gaan spelen in de promotie, maar ligt er juist een belangrijke taak voor de bewoners zelf. Als voorbeelden worden I Love Noord en Ik Geef om de Jan Eef genoemd. Gekeken is ook hoe bestaande middelen zoals de branding-borden die er al jaren hetzelfde staan beter gebruikt kunnen worden. Door hier eens iets nieuws mee te doen, kan worden laten zien dat er van alles aan het gebeuren is momenteel. Een goed voorbeeld is de Drive In-bioscoop die Kriterion aan het organiseren is voor 13 september. Het wachten is alleen nog op de vergunning. Ideeen kunnen worden gemaild naar zeeburgereiland [at] dezwijger.nl → 30 september update voortgang.

7: Pitch Kunstgrasveld

Hugo Hilgers / afdeling Accommodaties van stadsdeel Oost

De scholen op het eiland zouden graag een trapveldje willen om de gymnastieklessen op te kunnen organiseren en als voetbalveldje voor na schooltijd. Kunstgras lijkt ideaal omdat op natuurgras maar een beperkt aantal uren per dag gesport mag worden om het in goede conditie te houden. Bovendien lijkt het op het oog net natuurgras. Een van de aanwezigen oppert om tijd gestuurd en meer multifunctioneel gebruik te maken van dit stukje grond. Uit de ervaring blijkt dat een veldje van 25 bij 40 meter groot genoeg is.
De plannen van de voetbalclub die in eerdere plannen genoemd werd staan momenteel on hold. Er ligt echter nog steeds een sportbestemming op de grond, omdat uit onderzoek van het stadsdeel blijkt dat er op langere termijn nog steeds behoefte is aan sportvelden. í 30 september update ideeën

8: Pitch boombeschermers

In deze sessie mogen aanwezigen aangeven welk van de twee ideeën hun voorkeur heeft.

PITCH 1
Bright Up door Saske van der Eerden en Sandra Hueber

Beide dames hebben het idee voor mobiele boombeschermers geinspireerd op de energie die zij vonden op het Zeeburgereiland. Deze energie hebben ze geprobeerd te vatten in het ontwerp. Het gaat om een constructie van bubbels waar mensen op kunnen spelen en zitten, gemaakt van blauw of groen polyestermatten in een coating gevuld met schuim. Het ontwerp kent twee varianten. De ene variant bestaat uit meer rondere vormen, in de tweede variant zijn de vormen meer organisch. Overigens was er ook een leuk ideetje om de bubbels ook op het dak van de silo’s te plaatsen zodat er bruisende silo’s ontstaan.

PITCH 2
RIO door Wineke Gartz

Wieneke kwam met het idee voor een robuuste stalen rekconstructie om elke boom. Hieraan worden per boom drie symbolen van staal met gekleurd lak bevestigd. Deze symbolen zijn geïnspireerd op signalen, bakens, vredestekens en totempalen. Zo ontstaat er een speelse groep bomen, net zoals de mensen die hier komen te wonen.
Impressies van beide ideeën zijn te vinden in de presentatie. Aanwezigen kunnen stemmen op een van beide initiatieven.

Indien u niet aanwezig was bij de meetup, kunt u nog tot 12 september stemmen door uw voorkeur voor een van beide projecten te mailen naar zeeburgereiland@dezwijger.nl. De uitslag zal volgende meetup bekend worden gemaakt. → 30 september bekend maken uitslag

 

Na afloop kwam er nog een oproep van Jesse Limmen. De iconische drijvende tuinen ontworpen door de inmiddels overleden, maar belangrijke kunstenaar Robert Jasper Grootveld worden bedreigd. Wellicht is het een leuk idee ze naar het Zeeburgereiland te halen.

9: Afvalscheiding

Sebastiaan Weijer / Gemeente Amsterdam

Omdat het Zeeburgereiland nog weinig bebouwd is, liggen er nog vele kansen om de afvalscheiding te verbeteren ten opzichte van de afvalscheiding van de rest van Amsterdam. Een mooie ambitie zou zijn om van Amsterdam de meest afvalvrije buurt te worden. Mogelijke kansen:
– voorzieningen in ontwerp buitenruimte.
– aparte GFT inzameling
– plaatsen van bladkorven in het voor-en najaar
– lokale gesloten kringlopen
– inzamelcontainers voor plastic afval
– plaatsen van textielbakken
→ voor 30 september update via online kanalen en pitch in een van de volgende meetups

10: Update moestuinidee

Dennis Stroombergen / Zeeburgertuin
vervolg vorige keer

Momenteel is de aanvraag voor subsidie in voorbereiding en kan hopelijk in het najaar worden gestart met “De Zeeburgertuin”. Bij deze dan ook een oproep aan iedereen, zoals het IJburg college en bewoners, om je aan te melden. De moestuin zal bestaan uit een grid met bakken, omdat er niet direct in de grond mag worden verbouwd. De bedoeling is dat ieder een plastic pallet van 1 bij 1 meter koopt, waarop een moestuin kan worden gebouwd in een eigen bak (zoals bijvoorbeeld een badkuip). Je kunt ook meerdere pallets naast elkaar leggen. Het grid is (net buiten de sportheldenbuurt) ongeveer 50 meter lang en waarschijnlijk ongeveer 15 meter breed, dus er kunnen heel wat bakken bij. Verzoek vanuit de zaal: kunnen deze bakken niet ook bij Akropolis komen? → 30 september update voortgang

Meer informatie is te vinden op www.zeeburgertuin.wordpress.com

11: Rondvraag

Ter afsluiting volgde er nog een korte vragenronde. Hieruit kwam naar voren:

 1. De gemeente moet nog even kijken naar de loszittende trappen waar de scholieren van het IJburg College op zitten. Dit is erg gevaarlijk. → 30 september update door gemeente
 2. Wanneer zal de definitieve inrichting plaatsvinden van de straat? Meer informatie volgt nog. De gemeente wacht op het omslagpunt dat de meeste woningen gereed zullen zijn, omdat het bouwverkeer anders nog teveel schade kan aanrichten aan de nieuwe straat. → 30 september meer informatie planning door gemeente
 3. Zijn er nog mogelijkheden voor een buurtsuper? Dit wordt nog onderzocht. Er is in elk geval geen claim zoals op het KNSM eiland twintig jaar geleden dat er maar een supermarkt of geen supermarkt mag komen. Ook mogelijkheden voor een boodschappenservice worden onderzocht. Kriterion zal volgende meetup een pitch houden over hun ideeën. → 30 september pitch Kriterion
 4. Kriterion wordt een Kialapunt.
 5. Zijn er mogelijkheden voor een betere (tijdelijke) looproute naar de tramhalte Zuiderzeeweg? Momenteel ziet de gemeente geen oplossingen, omdat zij graag de bouwstromen wil scheiden, maar zij is bereid om daar nog even over na te denken. In samenwerking met het IJburg College zou het misschien mogelijk zijn een klein fietsenplan op te zetten → 30 september update Mariolein Hoevenaar, bewoners en IJburg College
 6. Gratis kaartje voor het Magneet Festival voor alle aanwezigen!

Dinsdag 30 september is de volgende meetup. Het e-mailadres zeeburgereiland [at] dezwijger.nl is bereikbaar voor vragen. Meld je ook hier aan als je leuke en goede ideeën hebt om de volgende bijeenkomst te komen pitchen.

ACTIELIJST voor 30 september Meetup #5

Algemeen

 • Update planning vanuit de gemeente door Mariolein Hoevenaar
 • Update tijdelijke looproute tramhalte Mariolein Hoevenaar
 • Probleem loszittende trappen oplossen door Mariolein Hoevenaar
 • Update voortgang bouw door De Alliantie

Silo’s

 • Update plannen silo’s door Tim Hendrikx MOOI Lost op, overleg Kriterion

Moestuinen

 • Update Zeeburgertuin door Dennis Stroombergen

Pitches en updates

 • Update plannen coöperatieve gebiedsontwikkeling door Nautilus
 • Update gebiedspromotie en overleg door De Alliantie
 • Update plannen kunstgras trapveldje door Hugo Hilgers (stadsdeel Oost)
 • Update via online kanalen en pitch in een van de volgende meetups over mogelijkheden duurzame afvalverwerking door Sebastiaan Wijer (stadsdeel Oost)
 • Update fietsenplan door IJburg College en Nico Moen
 • Pitch Kriterion over buurtsuper, boodschappenservice en invulling silo

Boombeschermers

 • Bekend maken uitslag pitch boombeschermers door Mariolein Hoevenaar

DATA
1 september De Alliantie trapt af
12 september Einddatum stemmen pitch boombeschermers (per mail)
13 september Kijkdag zelfbouwkavels en CPO (kavel voor bouwgroep)
13 september Drive In-bioscoop georganiseerd door Kriterion
15 september Bijeenkomst inrichting openbare ruimte in het Alliantiegebied voor
toekomstige huurders en stakeholders
Open dag IJburg College
30 september Meetup #5
4 oktober zelfbouw kavels en CPO komen op de kavelmarkt