Verslag Zeeburgereiland Meetup #3

Verslaglegging van de bijeenkomst op donderdag 5 juni in Magentico.
Reageer

1.Welkom
Egbert Fransen / directeur Pakhuis de Zwijger

De Meetups zijn in samenwerking met De Alliantie, Stadsdeel Oost, het Projectmanagementbureau (Team Go) en Pakhuis de Zwijger georganiseerd. Doel van de Meetups is om alle bewoners, ondernemers, stadmakers en ambtenaren bij elkaar te verzamelen om de toekomst van het eiland vorm te geven.

Egbert Fransen - Zeeburg

Om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen gaan we vanaf 26 augustus 2014 elke laatste dinsdag van de maand een Meetup in Magnetico houden. Zo bouwen we samen met de bewoners, ondernemers en stadmakers aan een uniek platform. Hierin delen we informatie, ideeën en activiteiten en worden diverse zaken geagendeerd, besproken en opgelost.

Spelregels: Pionieren en agenderen, géén podium voor debat. Alle vragen worden genoteerd, zo nodig geagendeerd en daar komen we elke volgende sessie op terug.

2.Korte kennismakingsronde

Iedereen stelt zich even kort voor. Zelfbouwers, De Alliantie, Mensen van de gemeente ect.

 • Saar Boerlage introduceert Akropolis met kenmerkende toewijding. Akropolis is een vereniging gericht op 50 plussers die actief willen zijn in eigen buurt en pand. De Alliantie heeft een plek gereserveerd voor de vereniging om te gaan wonen. De gesprekken zijn in volle gang met de Alliantie en de vooruitzichten zijn goed volgens Saar.

3.Update ontwikkelingen Zeeburgereiland
Mariolein Hoevenaar / Projectmanager Zeeburgereiland

Op de kaart van Zeeburgereiland die sinds vanavond in Magnetico hangt kunnen verschillende initiatieven en zaken rondom ruimtelijke ontwikkeling aangegeven worden.

 • Tijdelijk IJburgcollege verplaatst ivm leidingen stadsverwarming. IJburgcollege wil graag met omgeving in gesprek. Daar kunnen we de Meetups voor gebruiken. ⇒ 26 augustus updateIJburgcollege
 • Gemeente is bezig met nieuwe tramhalte ter hoogte van fietspad naar Magnetico– stadsdeel wil medio volgend jaar opleveren. ⇒ 26 augustus update tramhalte.

Vraag Akropolis: Halte bus 37 thv hun gebouw mogelijk? ⇒26e update mogelijkheid halte bus 37
Vraag: Ontsluiting thv Schellingwoudebrug mogelijk? ⇒ 26e update Ontsluiting Schellingwoudebrug
In oosthoek Wind ’n Wheels terrein ambitie voor zonnepanelenpark. ⇒26e update zonnepanelenpark

4.Pitches

Organisatie en initiatiefnemers presenteren in max 5 min hun idee. Het is de bedoeling dat de pitches eindigen in actiepunten. Zo kunnen we verbindingen maken en zaken agenderen.

Silo’s

4.1 Pitch Silo’s
Tim Hendrixks / Mooi Lost Op

Tim is in gesprek met PMB. PMB gaf aan 2 ideeën per week binnen te krijgen voor de silo’s. De silo’s zijn erg populaur en fungeren als een bekende landmark in Amsterdam.
Tim heeft het idee om de silo’s aan te sluiten op bekende thema’s ZBE: fijne plek, sport en spel, zelfbouw, eigen initaitief etc.
Het concept biedt ruimte om de silo’s tijdelijk te verhuren in verschillende functies.

bijv: klimmuur, gymzaal, feestlocatie, vergaderruimte, lichtshow. De Binnenkant blijft leeg en de indeling flexibel invulbaar.
Voordelen concept volgens Tim:

 • versnellen ontwikkeling
 • gebiedspromotie
 • Identiteit creëren/versterken

Tim maakt de verschillende ideen mogelijk door de initiatieven te faciliteren. Tim pakt zelf bijvoorbeeld de vergunningstrajecten etc op. ⇒26e update Silo’s

Buurtsupermarkt

4.2 Pitch Silo’s + Uitbreiding pompstation
Svairin sardjoe / KRITERION STUDENTEN

Wat is Kriterion? Tankstation Kriterion Zeeburgereiland wordt gerund door ambitieuze studenten van de stichting. Kriterion heeft meerdere projecten in de stad: Oppascentrale, Bioscoop Kriterion, Tankstation, Studio K in de Indische Buurt.

 • Kriterion wil het pompstation op ZBE uitbreiden met volwaardige winkel voor nieuwe bewoners. Met duurzame en gezonde producten.⇒26e update
 • Plannen silo’s: Skatepark, shorttrackbaan + kantine, klimmuur.

Vraag aan stadsdeel hoe eea te regelen?
Antwoord wellicht tijdelijke verhuur optie samen met Mooi Lost op? ⇒26e update

 • Verder zijn er plannen om ism Magnetico een drive in bios te organiseren. ⇒26e update

 

Buurtpark

4.3 Pitch Nautilus
Gertrude Flentge / Bewoner Nautilus

Wonen werken in CPO verband. Project begin 2016 naar verwachting opgeleverd
Uitgangspunten:

 • Duurzaam
 • Gemeenschappelijk
 • Veel collectieve ruimtes in gebouw

Ideeën voor de buurt: ⇒26e update

 • Verzamelpunt afvalscheiding
 • Looproutes scholen goed regelen
 • Autoluw met parkeren aan de randen
 • Geluidswal
 • Veel groenvoorzieningen
 • Sportvelden: niet alleen voor sportclubs
 • Invulling deel van park dmv coöperatieve gebiedsontwikkeling
 • Denk aan tijdelijke invulling sportvelden

Vraag aan PMB: Hoe zit het met de voetbalvelden? Kunnen we 1 van de 3 velden gebruiken voor de buurtpark?

Antwoord: Sportvelden zijn gereserveerd voor de buurt maar tot realisatie ook tijdelijke invulling mogelijk. ⇒26e update
Andere vragen: Graag tijdelijke geluidswal bij zuiderzeeweg? ⇒26e update
Mogelijk om bruggetje te verplaatsen? ⇒26e update
Uit publiek: Is het mogelijk dat er een markt komt op ZBE?

4.4 Update ontwikkelingen De Alliantie
Marieke Top / Gebiedsontwikkelaar De Alliantie

Na de zomer 2015 wordt het eerste project (blok 7) opgeleverd. Het ontwerp voor het 2e blok is al rond. Eerste twee blokken alleen sociale huur en huur voor middeninkomens. De Alliantie is al in gesprek met toekomstige bewoners over hun stuk stad. Deze pioniers denken van te voren met de Alliantie mee over hun nieuwe leefomgeving en woning. Ook organiseert de gemeente na de zomer sessies over de openbare ruimte in het gebied waar de Alliantie gaat bouwen. Hier zijn toekomstige huurders, zelfbouwers en andere betrokkenen in het gebied welkom om mee te denken over bijvoorbeeld groen, bestrating en openbare voorzieningen. Ook zijn bij de eerste meetup al diverse toekomstige huurders aanwezig: de Alliantie is blij met deze betrokkenheid en denk dat hiermee een grote meerwaarde geleverd kan worden in de ontwikkeling van de wijk.

In totaal ontwikkelt de Alliantie bijna 600 woningen in zuidelijk deel van het eiland (rond de sportvelden achter de silo’s). Hoogste gebouw wordt 15 verdiepingen. Marieke Top geeft aan dat het tempo van de projecten in gevaar komt door het indienen van een zienswijze door Nautilus. Nautilus geeft aan dat dit een onwenselijk effect is van hun bezwaar op het stedelijk ontwerp. De Alliantie, gemeente en Nautilus gaan hierover verder in gesprek.

Afspraak: Eind augustus (volgende meetup) komt een A4 met toelichting ontwikkeling over deze zienswijze. ⇒26e update

Vraag publiek: Komt er een zwembad?!

Moestuinen

4.5 Pitch Dakdokters
Dennis Stroombergen / Bewoner ZBE

Iedereen is enthousiast om moestuinen te realiseren op Zeeburgereiland. Er zijn meerdere gesprekken geweest met PMB over locatie. Locatie is nu vastgesteld (zie kaart). Er wordt voldaan aan eisen van tijdelijkheid. De moestuinen komen in grote bakken en zijn makkelijk te verwijderen. Er wordt gewerkt met plastic pallets van 1m2 waar de adoptievader/moeder iets mooi omheen bouwt. Zo ontstaat mooi veelzijdig scala aan bakken. Moestuinen gaan in de zomer al van start en kunnen via de Dakdokters geadopteerd worden: dennis [at] dakdokters.nl

Vraag publiek: Waarom deze plek?
Antwoord Dennis: Meest geschikte plek ivm ligging tussen Zelfbouwers, Magnetico en de scholen. Een mooie plek om de samenwerking tussen de partijen te bevorderen. Daarnaast is op deze plek de komende weinig last van bouwverkeer/stof.

4.6 Pitch ‘Playwood buurtparkje’
HVA studenten

De HVA studenten hebben een onderzoek gedaan naar hoe ze de buurt kunnen helpen met het bouwen van ‘de buurtcommunity’. Ze zijn op het idee gekomen om met zwerfhout tijdelijke speeltoestellen te maken samen met de buurtbewoners. Zo zijn de eerste stappen gezet voor een evt buurtpark. Het idee is een laagdrempelige manier om voor meer samenhang in de nieuwe wijk te zorgen. De Zelfbouwers hebben allemaal een hamer of boor. D.m.v. organiseren van een dag in de zomer kunnen ze met z’n allen buurtbankjes timmeren.

Opmerking PMB: Vanuit de gemeente ook aan het nadenken over bankjes en toestellen. ⇒26e update


4.7 Pitch Boombeschermers
Mariolein Hoevenaar / Projectmanager Zeeburgereiland

Hoe kunnen we de jonge aan te planten bomen rond de sportvelden beschermen tegen bouwverkeer etc? Aangezien daar de komende jaren nog volop gebouwd zal worden in het gebied wilt de gemeente bomenbeschermers (aanrijdbescherming) aanbrengen. Een kunstenares (Sandra Hueber) heeft zich al aangemeld. Als mensen nog andere indeen hebben graag indienen bij m.hoevenaar [at] amsterdam.nl ⇒26e update

4.8 Zijburg meets IJburg

Presentatie over feest door/met inbreng buurtbewoners op zaterdag 7 juni.

5.Rondvraag

Egbert Boertien / zelfbouwer: hoe gaan we om met openbare wegen tijdens de komende, intensieve bouwperiode?
Mariolein Hoevenaar: Elke meetup geeft PMB hierover een update ⇒26e update
Komt er nog een pondje vanaf KNSM? Waren ooit plannen in die richting? ⇒26e update
Fietstunnel door Piet Heintunnel mogelijk? > Helaas niet mogelijk.
Komt er een goede culturele instelling op het eiland – Alle partijen staan open voor ideeën in die richting. En daarnaast is er met Magnetico en het Magneetfestival al een permanente culturele instelling op het eiland. Bovendien komen 97 conservatorium studenten muzikale kleuring geven aan eiland> Jesse Limmen geeft een update over de komende editie van Magneet festival in augustus. Deze editie duurt twee lange weekenden en organisatie is in handen van ID&T.
6. Afsluiting

Dinsdag 26 augustus om 19:30 uur in Magnetico is de volgende meetup. Daarna elke laatste dinsdag van de maand een meetup. Zo blijft iedereen op de hoogte en betrokken, worden beloftes/afspraken opgevolgd, krijgen initiatieven hun plek en kunnen zaken direct geregeld worden via korte lijntjes. Graag tot de volgende keer.

Als er bewoner, ondernemers of stadmakers zijn met ideeën kunnen die gepitched worden tijdens de meetups. Geef je idee voorafgaand door aan: khashayar [at] dezwijger.nl

Actiepunten volgende Meetup

Algemeen
– Update nieuwe tramhalte ⇒Mariolein Hoevenaar / Gemeente
– Extra bushalte (bus 37) mogelijk thv Schellingwoudebrug? ⇒Mariolein Hoevenaar
– Update ontwikkelingen rondom zonnepanelenpark ⇒Mariolein Hoevenaar
– Update ontwikkelingen openbare wegen ⇒Mariolein Hoevenaar
– Update pondje op Zeeburgereilnd ⇒Mariolein Hoevenaar

Silo’s
– Update ontwikkelingen Silo’s ⇒Tim Hendrixks & Svairin sardjoe / Kriterion

Buurtsupermarkt
– Update buurtsupermarkt ⇒Svairin sardjoe / Kriterion
– Update Drive in bios ism Magnetico ⇒Svairin sardjoe / Kriterion

Buurtpark
– Update ontwikkelingen buurtpark ism gemeente ⇒Gertrude Flentge / Nautulis
– Update geluidswal Zuiderzeeweg ⇒Gertrude Flentge / Nautilus
– Mogelijkheden verplaatsen brug ⇒Gertrude Flentge & Mariolein Hoevenaar

Sportheldenbuurt
– Update ontwikkelingen Ijburgcollege ⇒Lou Brouwers / Nico Moens
– Update ontwikkelingen De Alliantie 
⇒Marieke Top / Alliantie
– Update en A4 met toelichting zienswijze Nautulis ⇒ Marieke Top / Alliantie
– Update speeltoestellen en bankjes ⇒Mariolein Hoevenaar
– Update Boombeschermers ⇒Mariolein Hoevenaar

Moestuinen
Update moestuinen
⇒Dennis Stroombergen