Verslag debat Watervisie Amsterdam

Hoe kunnen we het Amsterdamse water beter benutten en het groeiend gebruik ervan slimmer ordenen?
Reageer

Op 15 juni 2015 vond het Stadsdebat Watervisie Amsterdam plaats. In een volgepakt Pakhuis de Zwijger gingen de gemeente Amsterdam en drie visiting critics het gesprek aan met het publiek over het water in de stad. Hoe kunnen we het Amsterdamse water beter benutten en het groeiend gebruik ervan slimmer ordenen? 

In drie rondes werden de opgaven en kansen voor het gebruik van water en oevers in Amsterdam gepresenteerd:

  1. Het water buiten de Ring A10: Nieuw-West, Zuidoost, IJmeer, Waterland
  2. Het IJ & water in Noord
  3. Het water in de binnenstad, West, Zuid en oost

Iedere ronde werden ingeleid door de projectleider Roy Berents van Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam. Daarna volgde steeds een korte reflectie van een visiting critic. Vervolgens was er een discussie met de zaal, waarna elke ronde werd afgesloten met een stemming door de circa 120 aanwezigen. De resultaten van de stemming gaven een beeld van de absolute speerpunten van de zaal voor de korte termijn (tot 2020). De wethouders Udo Kock (Financiën en waterbeheer) en Eric van der Burg (RO & Sport) gaan er hun voordeel mee doen bij de uitwerking van de watervisie Amsterdam dit najaar.

In de eerste ronde predikte visiting critic Wouter Veldhuis (architect-stedenbouwkundige, partner bureau MUST Urbanism) stellig dat er juist in een groeiend en drukker wordend Amsterdam vaker voor de mens en de economie moet worden gekozen en wat minder vaak voor ecologie. Bij de resultaten van de stemming scoorden ‘een impuls voor het zwemmen in en de openbare ruimte en voorzieningen aan de Sloterplas’ en ‘het uitbouwen van het watersportcluster op IJburg’ hoog. De realisatie van het vaarrondje Sloterplas door een renovatie en automatisering van de Westlandgrachtschutsluis werd ook breed gedragen en werd in het slotgesprek al gekscherend toegezegd door wethouder Van der Burg.

In de tweede stemmingsronde sprong de geambieerde verbetering van de verbindingen over het IJ met meer veerverbindingen en mogelijk nieuwe brug(gen) en/of een kabelbaan er nadrukkelijk uit. Dit heeft topprioriteit, het huidige gemeentebestuur studeert erop. Kees van Ruyven (‘stadmaker’, stedenbouwkundige) wees nog even op de gemiste kans om met de doortrekking van het Johan van Hasselt kanaal (‘Het kanaal om de Noord’) de beroepsvaart van het IJ af te halen. Nu is en blijft het IJ dus vooral een belangrijke ‘snelweg’ voor de beroepsvaart en kan het daarom geen waterplein voor de recreatievaart worden. Tevens pleitte hij voor een soort moderne overtoomconstructie voor de pleziervaart bij de Oranjesluizen en een O.V-terminal voor regionaal openbaar vervoer aan de IJzijde van het Centraal Station. Uit de stemronde kwam nog naar voren dat de Houthavens uitermate kansrijk lijken om ligplaatsen te reserveren voor op vrijwillige basis te verplaatsen woonboten vanuit overvolle locaties in de binnenstad en aan de Amstel .

De derde stemmingsronde ging over de grachtengordel en het water hieromheen, waaronder de Amstel, Amstelkanalen, Kostverlorenvaart en de grachten en kanalen in West. De transformatie van het Storkterrein en het Marineterrein tot een volwaardig en publiek onderdeel van de binnenstad wordt als een enorme kans gezien. Met de verhoging van een aantal bruggen kan ook het rondje om het Marineterrein worden gevaren door rond- en pleziervaart. Ook de geambieerde verplaatsing van transferplekken touringcars-rondvaart van de Prins Hendrikkade richting Zouthaven of Marineterrein scoort hoog bij de zaal. Visiting critic Tracy Metz (journalist en auteur) vraagt bijzondere aandacht voor de verschillende vormen van privatisering van de openbare ruimte en de verplaatsing van woonboten zodat met name in de binnenstad en de Amstel het contact met water wordt verbeterd. Ook juicht ze meer initiatieven met vervoer of bevoorrading over water toe, geïllustreerd met een mooie vooroorlogse foto van de marktkanalen toen de stad nog vanuit de markthallen over water werden bevoorraad. Tenslotte kreeg ook de verbetering van de Amsteloevers, inclusief de -vrijwillige- verplaatsing van een aantal woonboten, veel stemmen van de zaal in de laatste stemronde.