Van het gas af

Is een aardgasloos Amsterdam nabij? Warmteregisseur Jan van der Meer over de urgentie van deze transitie.
Reageer

Nu het buiten kouder wordt en de feestdagen eraan komen, gaat de verwarming in veel huizen weer aan. Hoe verwarmen we onze huizen? In de meeste gevallen nog altijd met aardgas. In een gemiddeld huishouden bestaat de energierekening voor 70 procent uit warmte. Willen we vooruitgang boeken om onze CO2 uitstoot te verminderen, dan moeten we warmte dus niet vergeten.

Dat het hoog tijd wordt dat we langzaamaan afscheid nemen van aardgas is duidelijk: de gemaakte afspraken tijdens het klimaatakkoord in Parijs, de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen in Groningen en de toenemende behoefte om minder afhankelijk te worden van landen met gasreserves, zoals Rusland. Daar komt bij dat de gasnetten toe zijn aan vervanging. Met een afschrijvingstijd van 40 jaar en een doelstelling om in 2040 van het gas af te zijn, leiden nieuwe investeringen in gasnetten vooral tot kapitaalvernietiging.

Dat het tijd is voor de transitie weg van aardgas is duidelijk, maar hoe dan? Is all-electric een optie? Wat vinden we van stadsverwarming? Of biogas? Een one-size-fits-all oplossing is er niet en werkt ook niet. De transitie speelt zich op verschillende schaalniveaus af en geschikte oplossingen verschillen per huis, wijk en regio.

Warmteregisseur Jan van der Meer bij “Exit gas”

De afgelopen weken is de discussie over de warmtetransitie losgebarsten. In november organiseerde Pakhuis de Zwijger het programma “Exit gas” in de reeks “De Circulaire Stad”. We spraken over de verschillende opties en de gevolgen voor onze steden in de toekomst. Is een toekomst zonder aardgas in een stad als Amsterdam nabij? Wat moet hiervoor gebeuren? Naast de gemeente Amsterdam, vastgoedbeheerder Ymere en netbeheerder Liander sprak ook warmteregisseur van de Metropoolregio Amsterdam Jan van der Meer over de urgentie en mogelijkheden van de transitie voorbij aardgas. Benieuwd naar zijn verhaal? Kijk het hier terug. Ook in 2017 praten wij hier volop over verder.