Terugblikken met Joachim

Waar kijken onze programmamakers met trots op terug? De hoogtepunten van Joachim Meerkerk.
Reageer

Ook tijdens de zomerstop (tot 4 september) werken onze programmamakers door aan een nieuw seizoen vol inspirerende programma’s over onder andere democratie, communities en sociaal ondernemerschap. Omdat de programmering een tijdje stil ligt, delen we in de tussentijd de beste gesprekken, opnames en dossiers uit ons archief. In deze editie de hoogtepunten van Joachim Meerkerk, programmamaker en strateeg.

Saskia Sassen: Expulsion and the Commons

TERUGKIJKEN – 1:55:05
In het voorjaar van 2016 zijn we van start gegaan met de New Democracy serie, waarin we onder andere onderzoek doen naar commons in de stad. Met Christian Iaione hebben we één van de meest inspirerende denkers op dit gebied aan ons kunnen binden. We werken met hem samen aan programmering en projecten, maar hebben vooral ook een gedeelde missie. Tijdens de allereerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen hebben we hem en co-auteur van The city as a commons Sheila Foster kunnen verbinden aan Saskia Sassen. Als programmamaker is het altijd leuk om met één of meerdere gasten van internationale faam te kunnen werken, nog toffer is het als er dan op het podium nieuwe ideeën of allianties ontstaan waarop je ook bewust heb aangestuurd. Tijdens deze tiende aflevering van New Democracy gebeurde dat en hebben we de constructieve ideeen van de commons kunnen positioneren als oplossingsrichting voor wat Sassen Expulsions noemt. Het maakt nieuwsgierig naar verdere samenwerking tussen deze academici.

Democratie in de buurt

TERUGKIJKEN
Als programmamaker zoek je soms naar hoe je meer impact op de praktijk van alledag kunt hebben. Eén van de logische stappen is dan om dan buiten de muren van ons eigen pand iets te gaan ondernemen. In en voor een buurt, gelieerd aan concrete problematiek. Maar is dat niet een totaal andere tak van sport? Vast wel, maar de New Democracy die we in Café Belcampo in de Bellamybuurt organiseerden bewijst in ieder geval dat je ook met 120 buurtbewoners een gesprek over democratie in de buurt kunt hebben. Of eerder, over democratie in hun buurt. Op het podium werd het gesprek gevoerd door o.a. Alex Brenninkmeijer en Cody Hochstenbach, maar typerender voor de avond was de inbreng van velen uit het publiek. Een gesprek op hoog niveau, waarin moeiteloos gelaveerd werd tussen de abstractie van het algemene en het praktische van problemen in de buurt. Een kritische avond ook, die met name voor de gemeente tot nadenken zou moeten aanzetten.

Bestuur op de schop

TERUGKIJKEN – 2:12:38
Ronduit teleurstellend was de avond die we organiseerden over het nieuwe bestuurlijk stelsel voor de gemeente Amsterdam. Teleurstellend vooral vanwege de opstelling van wethouder Abdeluheb Choho, die deze avond liet blijken totaal niet geïnteresseerd te zijn om met wie dan ook een inhoudelijk gesprek aan te gaan over de toekomst van de democratie in onze stad. In wisselende bewoordingen was zijn antwoord op vragen of suggesties steeds weer dat het college simpelweg zou doen waartoe de politieke uitruil binnen het college had geleid. Choho was met zijn optreden de belichaming van één van de grote democratische tekorten van deze tijd. Veelal geduid als de kloof tussen burgers en bestuur. Voor een programmamaker is het frustrerend dat één van de hoofdrolspelers de dialoog links laat liggen. Je vraagt je af waarvoor je het dan doet. Anderzijds motiveert het ook om nog scherpere programma’s te maken, wellicht gevoed door de illusie dat het dan op een gegeven moment niet meer genegeerd kan worden.

Democratie en de vrije markt

TERUGKIJKEN – 1:55:05
Toen wij vijf jaar geleden begonnen met programmeren over Stadmakers en bottom-up initiatieven hadden nog niet velen in de gaten wat de grotere context is voor die ontwikkeling. Een concept als de Community Development Trust dat over kwam waaien uit Engeland werd gezien als een manier om burgerinitiatieven serieuzer en professioneler te organiseren. Maar als je bedacht dat we met deze juridische entiteit, die gebruikt wordt om eigenaarschap over middelen als commons te organiseren, onderweg waren naar een fundamenteel andere economie en democratie, dan was dat destijds vooral een overschattend waanbeeld. Des te interessanter is het dat vijf jaar later een economisch historicus zoals Bas van Bavel het concept van de commons en de stadmakersbeweging verbindt aan het afbrokkelen van de neoliberale vrije markteconomie. Wat dan volgt is overigens niet per se een heel bemoedigend gesprek. Bepalend voor je gemoedstoestand is de centrale vraag of we het tij nog kunnen keren en vorm kunnen geven aan een transitie, of dat we gedoemd zijn om met die vrije markteconomie samen de afgrond in te storten.

Democratie in de circulaire stad

TERUGKIJKEN – 1:46:16
Een belangrijke reden voor ons om een onderwerp als democratie (of misschien is het beter om over governance te praten) expliciet op de agenda te zetten, is omdat we zien dat op bijna alle domeinen waarop we programmeren het niet meer perse gaat over het oplossen van ‘technische’ vraagstukken om een transitie tot stand te brengen, maar steeds meer over de systemische vraagstukken die daarmee gepaard gaan. Er is de afgelopen jaren wat af geëxperimenteerd en eigenlijk weten we heel goed hoe we bijvoorbeeld een circulaire en duurzame stad kunnen maken. Het probleem ontstaat nu vooral wanneer we de kaasstolp van het experiment er vanaf trekken en de nieuwe praktijk onderdeel wordt van het grotere systeem. Dan worden tegengestelde en gevestigde belangen zichtbaar, zien we de negatieve effecten van de bestaande bestuurs- en managementcultuur, en zorgen oude besluitvormingsprocessen voor een status quo. Met deze New Democracy aflevering hebben we dat expliciet als opgave op de agenda willen zetten. Het komende jaar gaan we dat nog veel vaker doen.

Kijk nog meer teruglees verder en praat mee. Fijne zomer!