Presentatie van de WRR-verkenning ‘Voor de zekerheid’

Met als belangrijkste conclusie: moderne organisatie van arbeid vraagt ook om de nodige zekerheid.
Reageer

Op 7 februari 2017 presenteerde de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) het eerste exemplaar van de publicatie ‘Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid‘. In de bijbehorende bijeenkomst Voor de zekerheid gingen sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van arbeid.

In de publicatie beschrijven en analyseren deskundigen de toenemende flexibilisering, hoe de organisatie van arbeid in verschillende opzichten verandert, wat de drijvende krachten daarachter zijn, welke gevolgen we zien en wat antwoorden van de overheid en andere actoren zouden kunnen zijn.

Tijdens de presentatie lichtten André Knottnerus, Monique Kremer en Robert Went namens de WRR kort de bevindingen uit de Verkenning toe. Bernard ter Haar (DG ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de verkenning namens minister Asscher in ontvangst genomen. Ook kwamen Erik Stam (UU), Casper Thomas (publicist), Janneke Plantenga (UU) en Marloes de Graaf- Zijl (CPB) aan het woord.