Pakhuis de Zwijger verheugd over erkenning door Amsterdamse Kunstraad

Woensdag 15 juni presenteerde Felix Rottenberg, voorzitter van de de Amsterdamse Kunstraad, het advies met betrekking tot het A-Bis deel van het Kunstenplan 2017 - 2020.
Reageer

Woensdag 15 juni presenteerde Felix Rottenberg, voorzitter van de de Amsterdamse Kunstraad, het advies met betrekking tot het A-Bis deel van het Kunstenplan 2017 – 2020. Hoewel Pakhuis de Zwijger om ondoorzichtige redenen geen deel uitmaakt van deze categorie cultuurinstellingen, wordt onze naam in het advies diverse keren genoemd, te weten onder kopjes Experiment en innovatie en Omvang BIS.

Experiment en innovatie

De kunstraad signaleert dat er te weinig waardering is voor artistiek gedreven interventies. Toen Amsterdam in het voorjaar van 2016 werd uitgeroepen tot de meest innovatieve stad in Europa, bleef onderbelicht dat twee kunstenplan-instellingen – Waag Society en Pakhuis de Zwijger – en Kennisland een belangrijk aandeel in dit succes hadden. Stedelijke innovatie is volgens de jury van de iCapital Award niet alleen een kwestie van technologie. Het zoeken naar co-makerschap en het betrekken van burgers bij sociale innovaties, zijn net zo belangrijk. Op dit gebied heeft de stad een reputatie opgebouwd, die het meest zichtbaar is in Pakhuis de Zwijger.

De kunstraad adviseert in samenspraak met de afdelingen Welzijn en Economie meer middelen vrij te maken voor (multi)culturele initiatieven die de cohesie bevorderen en participatie verhogen. De stad als living lab, waar de openbare bibliotheeklocaties interessante ontmoetingsplekken worden voor actieve burgers, van fablabs tot het omgaan met open data.

Omvang A-Bis

In de aanloop naar het Kunstenplan 2017-2020 heeft het gemeentebestuur een stelselherziening doorgevoerd. Daarover is veel discussie geweest en de opvatting van de kunstraad over die stelselwijziging is duidelijk geventileerd. De kunstraad blijft streven naar een functionele benadering van het kunstenveld. Een nieuwe situatie creëert ook nieuwe kansen en beweging lokt vaak andere bewegingen uit, die wanneer zij in goede banen worden geleid, resulteren in een verbetering.

De kunstraad denkt dat het goed is dat de gemeenteraadsleden niet meer lobbypost van alle 253 aanvragers in hun brievenbus vinden, maar de omvang van de huidige A-Bis is beperkt uitgevallen. Het is onhandig wanneer instellingen die elkaar moeten aanvullen, zoals Paradiso en de Melkweg, of deToneelmakerij en Jeugdtheater De Krakeling, of De Balie en Pakhuis de Zwijger, in een andere beoordelingscyclus zitten.

Begin juli komt het Amsterdams Fonds voor de Kunst met haar advies voor het overige deel van het Kunstenplan, waar Pakhuis de Zwijger ook onder valt.