Pakhuis de Zwijger lanceert de Nieuw Amsterdam Raad

45 millennials maken de Stad van de Toekomst
Reageer

Op de dag van de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart lanceert Pakhuis de Zwijger, het onafhankelijk platform voor creatie en innovatie in Amsterdam, de Nieuw Amsterdam Raad. Deze raad bestaat uit 45 Amsterdamse millennials, jongeren geboren tussen 1980 en 2000, vanuit maatschappelijke domeinen als het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de media, de wetenschap en de cultuursector. Zij gaan de officiële gemeenteraad van Amsterdam gevraagd en ongevraagd van advies dienen over urgente thema’s in de stad.

Nieuwe generatie Amsterdammers
‘Wij hebben het initiatief genomen voor de Nieuw Amsterdam Raad, een inclusieve groep denkers en doeners uit de millennialgeneratie. Met deze raad hopen we het gemeentebeleid te inspireren met de ideeën van een nieuwe generatie Amsterdammers. Dit past bij onze missie om samen met heel Amsterdam te werken aan de ‘Stad van de Toekomst’, het overkoepelende thema van Pakhuis de Zwijger,’ zegt Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger.

Nieuw Amsterdam Raad
Net als de Amsterdamse gemeenteraad bestaat de Nieuw Amsterdam Raad uit 45 millennials, voor deze eerste lichting geselecteerd uit het stadsbrede netwerk van Pakhuis de Zwijger. De leden zijn geen politici, maar onafhankelijke experts uit werelden als het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de media, de wetenschap en de cultuur. Pakhuis de Zwijger introduceert de raadsleden de komende weken in een campagne die met een knipoog refereert aan de politieke campagnes voor de echte gemeenteraad. Als onafhankelijke vertegenwoordiging van een nieuwe generatie Amsterdammers komt de Nieuw Amsterdam Raad een aantal keer per jaar bijeen om zelfgekozen stedelijke vraagstukken te agenderen en aanbevelingen daarover te doen aan de echte gemeenteraad.

Feestelijke uitslagenavond 21 maart
Pakhuis de Zwijger lanceert de Nieuw Amsterdam Raad op woensdag 21 maart tijdens een feestelijke uitslagenavond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij wordt ook terug- en vooruitgeblikt met vertegenwoordigers van diverse politieke partijen. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor heel Amsterdam.

Foto: Nieuw Amsterdam Raadslid Massih Hutak door Raymond van Mil.