Nieuwe Raad van Toezicht

Pakhuis de Zwijger heeft haar reguliere stichtingsbestuur omgevormd naar een Raad van Toezicht-model.
Reageer

Pakhuis de Zwijger heeft haar reguliere stichtingsbestuur omgevormd naar een Raad van Toezicht-model. Deze eerste Raad van Toezicht bestrijkt met haar acht (later negen) leden het complete inhoudelijke spectrum waarop geprogrammeerd wordt: kunst, cultuur en de brede creatieve industrie; de stad in transitie en de wereldwijde maatschappelijke trends. De overstap van een driekoppig stichtingsbestuur naar een negen leden tellende Raad van Toezicht moet leiden tot een meer actieve bijdrage van de leden aan het verder vergroten van de rol en betekenis van Pakhuis de Zwijger; lokaal (in Amsterdam), nationaal (in Nederland) en internationaal (vooral in Europa).

“Ik ben erg blij met deze Raad van Toezicht. Allemaal vakkundige en inspirerende mensen met een indrukwekkende staat van dienst op hun specifieke werkterrein. Maar vooral zijn het ook allemaal maatschappelijk zeer betrokken mensen, change agents in hart en nieren die sociale innovatie nadrukkelijk omarmen. En ze opereren in de kern van voor de stad en de samenleving zeer relevante netwerken”, zegt Egbert Fransen, initiatiefnemer en directeur van Pakhuis de Zwijger.

Cees de Graaff, die als voorzitter van het voormalige stichtingsbestuur de omvorming heeft ingezet, zal tot de zomer aanblijven: “Pakhuis de Zwijger mobiliseert en verbindt als platform mensen die in onze stedelijke samenleving vooroplopen en agendeert de thema’s van morgen. De nieuwe Raad van Toezicht kan daaraan de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren door hun kwaliteiten en inzichten te verbinden aan de enorme dynamiek die het platform in stad, land en in Europa op dit moment genereert”. Teun Gautier zal vanaf 1 juli 2015 de nieuwe voorzitter zijn.

De Raad van Toezicht van Stichting Pakhuis de Zwijger bestaat vanaf heden uit de volgende personen:

  • Cees de Graaff – directeur DutchCulture
  • Fatima Elatik – voormalig stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost
  • Gert Urhahn – directeur The Spontaneous City International
  • John Olivieira – zelfstandig marketing consultant; voorheen Sanoma Digital
  • Marjan Minnesma – directeur Urgenda
  • Lars Boering – directeur World Press Photo; voorheen directeur DuPho
  • Teun Gautier – consultant; voorheen uitgever De Groene Amsterdammer
  • Floor Ziegler – oprichter Noorderparkkamer, Broedstraten en Concertgemaal