Maandag: Talk of the Town #63: Smart City verandert de stad

Een blog van Peter Both.
Reageer

We zijn weer terug. Zoals jullie van ons gewend zijn gaan we weer de hort op om verslag te doen van van alles en nog wat. Om lekker te lezen.

Zittend in het zonnige en winderige terras van Pakhuis de Zwijger zoeft er een auto de brug op. Het is een Tesla, de duurste variant. Op het busstation komt hij tot stilstand en de nieuwe wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho stapt uit.

Talk of the Town staat op het programma. De 63e editie van deze langlopende serie is het startsein voor de Week van de Energie. De titel van het programma is: Smart City verandert de stad. Moderator Ruben Maes richt zich eerst tot de zaal om te weten te komen wat de zaal een ‘Smart City’ vind. Prachtige termen vliegen in de rondte: “alle data optimaal gebruiken” en ”van winstmaximalisatie naar meervoudige waardecreatie”.

Als eerste spreker is daar de nieuwe wethouder. Hij is van mening dat het duurzaamheidsvraagstuk nu zó groot is dat er echt iets aan gedaan moet worden. Maar dat kan hij niet alleen. Zo aan de start van zijn termijn is hij eerst ‘kennis aan het ophalen’ in het veld om daarmee aan de slag te gaan.

Om wat dieper in te gaan op wat de Smart City zou moeten voorstellen wordt Saskia Müller ten tonele gebracht. Als programmamanager Amsterdam Smart City moet zij toch uit de doeken kunnen doen wat Smart City is. “Uiteindelijke draait de Smart City om leefbaarheid.”, stelt ze. De stad blijft groeien en hoe kunnen we goed met elkaar kunnen blijven wonen in de stad, dat is de uitdaging waar we voor staan.

Twee gebieden die haast elkaar tegenpool zijn komen ter sprake. Henk van Raan verhaalt over de grootse plannen die er zijn om de Amsterdam Arena te verduurzamen. Grote bedrijven, grote getallen en een stortvloed aan engelse termen en zelfverzekerdheid wordt op ons afgevuurd. Daarna Peter Dortwegt over de Buiksloterham. Het gebied is nu op een paar bedrijven na verlaten, maar hier moet een duurzame combinatie van leven en wonen ontstaan. En dit alles wordt gedragen door kleine ondernemers.

Al met al erg informatief. Leuk om te merken dat het publiek in hoge mate betrokken werd bij deze Talk of the Town. Dat werd geïllustreerd door het uitwisselen van telefoonnummers tussen mensen uit het publiek en de zogenaamde hoge piefen. Een bewoonster van Eigen Haard kon bovendien eindelijk haar ideeën over duurzaam wonen uitwisselen met de directeur Wonen van Eigen Haard. Ze had al maanden geprobeerd in gesprek te komen. Nadat ze dit verteld had, kreeg ze eindelijk die kans!

Het laatste gedeelte van de avond had ook echt een Talk of the Town-karakter: de wethouder, een wetenschapper van de HvA en bestuurders van Nuon, Alliander en Eigen Haard legden elkaar vragen voor. Samengevat: Nuon stelt dat het financiële plaatje van duurzame investeringen vaak nog niet werkt zonder subsidies. Eigen Haard is bezig om haar bewoners energie-bewust te maken, maar dat heeft tijd nodig. Alliander geeft aan dat gebiedsgericht werken nodig is om stappen in de goede richting te maken. En de wethouder is pilot-moe, maar het idee dat Amsterdam pilot zou moeten worden voor de hele wereld als het gaat om duurzaamheid spreekt hem wel aan.

Al met al is het alomvattende credo: willen we duurzaam dan moeten we doorgaan, samenwerken en het gewoon doen!

Prima! Maar dan is het wel jammer om op te merken dat onze duurzaamheids-wethouder voor de terugweg niet voor de Tesla had gekozen maar voor de BMW. Er is nog meer werk te verzetten dan gedacht.