Goed groeien, poen en meer bij Amsterdammers, Maak je Stad!

Een update over het ondersteuningstraject voor de 37 uitgekozen initiatieven van Amsterdammers, Maak je Stad!
Reageer

In het ondersteuningstraject Amsterdammers, Maak je Stad! worden 37 initiatieven maandelijks ondersteund door workshops en classes. Het ondersteuningstraject loopt sinds september, met als eerste twee onderwerpen impact en hosselen. Op 9 oktober namen de initiatieven een duik in hun eigen organisatie tijdens de derde sessie in NewWerktheater over Goed Groeien en op 7 december zijn de deelnemers een stuk wijzer geworden wat betreft Financiering tijdens sessie #4 Poen en Meer… in Proefwerk. 

Hoe zorg je voor stabiele, duurzame en exponentiële groei? Deze vraag werd beantwoord tijdens de sessie ‘Goed Groeien’. De initiatieven namen hun eigen werkwijze kritisch onder de loep, om te onderzoeken of en hoe ze verder wilden groeien. Welke functies en taken zijn er, wie vervult deze en wat mist er nog in je organisatie? Is het initiatief klaar om op te schalen, of ga je versterken wat je al hebt? Vervolgens werden de initiatieven geadviseerd over leiderschap, werken met vrijwilligers, taakverdeling binnen je team en methodes om op te schalen.

De experts, waaronder Aura de Klyn, mede-ontwikkelaar van de Nulpunt.Org-tool en methodiek, Kimon Moerbeek, directeur van Kennisland en adviseur onderwijs, Leo Rietveld, organisatieadviseur bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Gert-Jan Fernhout, mede-initiatiefnemer van Rebelgroup, Sabine Biesheuvel, één van de initiatiefnemers van BlueCity010, Daan Weddepohl van Peerby, Martine Postma, initiatiefnemer van Repair Café en Yvette Pasman, strateeg en co-creatie facilitator gaven handige tips:

  • Een goede leider benut de krachten van een team
  • Vrijwilligerswerk moet aansluiten bij de de motivatie van vrijwilligers
  • Investeer in je team
  • Verlies details niet uit het oog bij het opschalen van je methode

Wanneer je wil opschalen heb je vaak middelen nodig: geld, locatie of materialen. Tijdens sessie #4 Poen en Meer… namen de initiatieven een kijkje in de wereld van financiering tijdens een workshop over financieringsvormen van social enterprise. Ook kwamen de deelnemers er tijdens een workshop crowdfunding van crowdfundplatform Voor je Buurt achter dat een financieringstool niet alleen bedoeld is om geld binnen te halen, maar dat crowdfunding ook ingezet kan worden om draagvlak te creëren en bekendheid te genereren. Crowdfunding als promotietool of om vrijwilligers te werven; dat geeft toch een heel nieuw perspectief op geld! Daarnaast kregen de initiatieven een persoonlijk consult van verschillende experts.