Eerste Energiecommissaris van Nederland: Ruud Koornstra

De installatie vond plaats tijdens De Groene Reis door de Stad bij energiebeweging Wij krijgen Kippen.
Reageer
Ruud Koornstra is op 12 januari formeel geïnstalleerd als eerste Energiecommissaris van Nederland. Zijn eerste taak is om het belang van een ambitieuzer transitieprogramma van fossiel naar schoon te benadrukken in de regeringsafspraken van het nieuw te kiezen kabinet in maart.
De installatie vond plaats tijdens een programma als onderdeel van de reeks De Groene Reis door de Stad, georganiseerd door energiebeweging Wij krijgen Kippen en Pakhuis De Zwijger.
image002

De Energiecommissie bestaat uit drie onderdelen: in Den Haag zetelt de overkoepelende commissie onder leiding van Koornstra. Regionaal worden de energiecommissies gevormd door lokale mensen rondom scholen, sportclubs, bedrijventerreinen en buurten. Landelijk organiseren de energiecommissies activiteiten en bijeenkomsten om zoveel mogelijk inwoners te helpen met hun transitie van fossiel naar groen.

Wil je je steun betuigen? Teken de petitie van de Energiecommisie.