Een jaar na start van Kunstenplan Egbert Fransen in Het Parool

"Pakhuis de Zwijger is uniek in de stad, dus we vertrouwen erop dat er een oplossing voor onze financiële situatie komt."
Reageer

In het derde deel van een serie in Het Parool over de uit het Amsterdamse Kunstenplan geschrapte culturele instellingen vertelt onze directeur Egbert Fransen over de verstrekkende gevolgen hiervan voor Pakhuis de Zwijger.

Een jaar geleden werd Pakhuis de Zwijger niet opgenomen in het Kunstenplan 2017-2020, het inmiddels veelbesproken en omstreden plan waarin de gemeente elke vier jaar vastlegt hoe de cultuursubsidies worden besteed en welke doelen daarmee behaald gaan worden. Per jaar wordt 62,2 miljoen euro gereserveerd voor zeventien instellingen ‘van internationale topkwaliteit’. Omdat Pakhuis de Zwijger niet is opgenomen in de ‘basisinfrastructuur’ krijgt het de komende vier jaar geen subsidie uit het Kunstenplan.

In een drieluik in Het Parool verscheen vandaag een interview met onze directeur Egbert Fransen. Hij benoemt de unieke waarde van Pakhuis de Zwijger voor de stad, licht toe hoe de huidige financiële situatie van het platform in elkaar zit en benoemt de gevolgen van de ontbrekende subsidie. Driekwart van de financiële dekking voor de programmering komt nu van partnerorganisaties, en zonder structurele subsidie dreigt onze onafhankelijkheid op het spel te worden gezet.

We werken in programma’s bijvoorbeeld veel samen met alle wethouders, maar ik wil ze ook kritisch kunnen bevragen. Het verlies van die onafhankelijkheid is echt het grote gevaar voor de komende periode.

Om door te kunnen groeien als unieke plek in de stad zoekt Egbert naar nieuwe oplossingen voor publieke financiëring. Hij wil het kunstenbeleid onder de loep nemen en graag het gesprek over cultureel ondernemerschap aangaan, zowel met het AFK als met de gemeente.

Het AFK en de gemeente staan gelukkig open voor dat gesprek. Pakhuis de Zwijger is uniek in de stad, dus we vertrouwen erop dat er een oplossing voor onze financiële situatie komt.