Dit is de Nieuwe Democratie

De vijf belangrijkste gebeurtenissen die onze democratie gaan veranderen.
Reageer

Wat te doen als je zes uiteenlopende sprekers – van futurologen tot aan journalisten – samen hebt om te spreken over de toekomst van de democratie? Ze allemaal dezelfde vraag stellen:

Welke ontwikkeling van het afgelopen jaar gaat volgens jou de grootste impact hebben op hoe de democratie georganiseerd is?

Dit waren hun antwoorden:

1. Twitterocracy

ChristiaanFruneauxChristiaan Fruneaux is toekomstdenker en scenario schrijver. Zijn antwoord op de bovenstaande vraag was de twitterocracy. Hiermee bedoelt hij het groeiende gebruik van twitter en andere social media dat door mensen gebruikt wordt zich nodeloos in het politieke debat te mengen. De communicatie via deze kanalen vereenvoudigd echter het gesprek in die mate dat de complexiteit van zoiets als het vluchtelingendebat verloren gaat. Dit maakt het politieke debat te eenvoudig wat gevolgen zal hebben voor de manier waarop burgers en beleidsmakers zich verhouden in complexe vraagstukken. Het resultaat is een nieuwe balans tussen democratie en social media.

2. ‘Nepparlement’

Eva Groen-ReijmanEva Reijman is politiek filosoof aan de UvA en stelt dat het vluchtelingen debat en de grotere rol van Wilders in het functioneren van het parlement een anti-parlementair klimaat schept. Het door Wilders in twijfel trekken van het parlement als ‘nepparlement’ en zijn aanval op de behoorlijkheid van de rechtspraak is daarmee ook een aanval op de rechtstaat. Hierdoor wordt voor het eerst echt afbreuk gedaan aan een kernwaarde en fundament van onze democratie.

3. Veiligheidscomplex

Rick BosmanRick Bosman is onderzoeker in de energietransitie en vindt vooral de nasleep van de aanvallen in Parijs zorgwekkend voor onze democratie. De aanvallen, maar ook de huidige vluchtelingenstroom, hebben gezorgd voor een flinke toename in veiligheidsmaatregelen. Het zorgwekkende is dat hierin het gevoel voor veiligheid belangrijker is geworden dan het nastreven van mensenrechten. Dit doet af aan de grondbeginselen van onze democratie.

4. ‘Klimaatzaak’

@ DeCorrespondent

@ DeCorrespondent

Jelmer Mommers is onderzoeksjournalist in energiepolitiek. Hij ziet een ingrijpende ontwikkeling in de succesvolle klimaatrechtzaak gevoerd door Urgenda voor een beter Nederlands klimaatbeleid. Dit is de eerste keer dat de bescherming van burgers tegen klimaatverandering door de rechter is afgedwongen. Dat de rechter een staat op deze manier kan verplichten om zijn burgers te beschermen belooft een nieuwe organisatie van onze democratie.

5. Anti-democratie

john grinJohn Grin is hoogleraar system innovation aan de UvA. Volgens Grin legitimeren de recente reeks van aanslagen antidemocratische praktijken zoals veiligheidsmaatregelen aan de grenzen en de groei van de antidemocratische partij van Wilders. In plaats van het verstevigen, hebben deze praktijken daarmee juist een destabiliserende werking op onze samenleving. Een ontwrichting die overeenkomt met het beoogde doel van aanslagen. Zulke praktijken doen afbreuk aan de democratie.

De antwoorden van deze vijf schrijvers en denkers geven een overwegend ongemakkelijk gevoel over de toekomstige status van onze democratie. Naast deze uitdagingen zijn er echter ook veel verbeteringen mogelijk.

Wil je weten wat deze sprekers over de toekomst van de democratie te zeggen hebben, kijk dan hieronder de opname van de avond ‘Democratie in een wereld zonder olie’ terug.

Verder praten over dit onderwerp?

Kom naar de bijeenkomst ‘Co-creating the City’ op donderdag 25 februari, de tweede aflevering in de programmareeks New Democray en bekijk ook het debat + de workshops over De Circulaire Economie op vrijdag 29 februari aanstaande.