De Zwijger tipt…

Ons onderwijs! Drie programma’s waarin de school, elke keer op een andere manier, een rol speelt. Over geldstromen, ongelijkheid en witte privileges.
Reageer

Woensdag 15 mei – Geldstromen door de school

Van al het geld dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het basisonderwijs uitgeeft blijkt slechts de helft direct naar de klassen te gaan. De vraag is waar de andere helft naar toe gaat en of deze geldstromen niet efficiënter kunnen. Hoe kunnen we een groter percentage rechtstreeks naar de klas krijgen zodat leerlingen direct van beter onderwijs kunnen genieten? Op dit moment is de meerderheid van het geld vaak al verdeeld en bestemd buiten de school, waardoor scholen nauwelijks over een verschuiving in geldstromen kunnen bepalen. Volgens onderzoekers moet de zeggenschap over onderwijsgeld direct bij ouders en leerkrachten komen te liggen. Scholen zouden namelijk zelf heel goed keuzes kunnen maken over waar het geld aan uitgegeven moet worden, over wat wel en wat juist niet bijdraagt aan de onderwijskwaliteit.

Vanaf 2021 krijgt de medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leerkrachten, meer te vertellen over de begroting van hun school en daarmee over het bedrag van 10 miljard euro dat de OCW jaarlijks uitgeeft aan het basisonderwijs. Op woensdag 15 mei praten we onder andere met onderzoekers van Geldstromen door de school, docenten en met de financieel directeur van de OCW over de invloed die de school eindelijk lijkt te krijgen. Kom ook en praat met ons mee over geld op school.

Donderdag 16 mei – Gelijke kansen in de stad

Kansenongelijkheid speelt een grote rol in de stad Amsterdam. Het lijken steeds dezelfde groepen in de samenleving die kwetsbaar zijn en te maken krijgen met verschillende achterstanden. In domeinen als het onderwijs, de gezondheidszorg, huisvesting en de arbeidsmarkt blijven kansen ongelijk verdeeld. De Universiteit van Amsterdam doet hier via Amsterdam Centre for Inequality Studies (AMCIS) sinds 2010 onderzoek naar. Onderzoekers met een achtergrond in de sociologie, politicologie, onderwijswetenschappen en economie bestuderen de impact van verschillende instituties op ongelijkheid. Onder redactie van UvA hoogleraren Herman van de Werfhorst en Erna van Hest wordt de bundel ‘Gelijke kansen in de stad’ uitgebracht, een ongelijkheidsonderzoek dat antwoord geeft op vragen als ‘hoe vergroot schaduwonderwijs de kansenongelijkheid tussen leerlingen?’.

Op donderdag 16 mei wordt de bundel voor het eerst overhandigd door collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam, Geert ten Dam. Marjolein Moorman, wethouder onderwijs van de gemeente Amsterdam zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Kom en ontvang ook een gratis exemplaar van de essaybundel en doe mee aan het debat dat gevoerd zal worden over kansenongelijkheid.

Vrijdag 17 mei – Privilege in het onderwijs

Een volgend programma over onderwijs zal onderdeel zijn van de reeks ‘Het Witte Geweten’. Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) ontwikkelt een drietal programma’s waarin witte mensen aan de tand worden gevoeld. De centrale vraag zal zijn: in hoeverre hapert het witte geweten doordat witten altijd in hun comfortzone blijven en zwarte eisen slechts voor de vorm worden meegenomen in verschillende beleidsagenda’s?

Op een podium met alleen maar witte sprekers gaan we op 17 mei in debat over het geweten rondom slavernijverleden en kolonialisme in het onderwijs. Hoe zetten witte mensen zich in om meer aandacht te krijgen voor deze onderwerpen in de klas? We zullen antwoord proberen te geven op de vraag hoe we verder kunnen komen. Het doel is om een gelijkwaardig gesprek te voeren waar ook ruimte moet zijn voor kritiek. Geen witte kramp of verlegenheid, maar een eerlijk gesprek tussen vertegenwoordigers van het witte geweten uit het onderwijs.