De Zwijger spreekt met… WeMakeThe.City

Arnoud Verhoeff over het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad.
Reageer

Arnoud Verhoeff is werkzaam binnen de GGD Amsterdam. Hij is manager van de afdeling die zich vooral richt op onderzoek naar de gezondheid van de bevolking en die bijdraagt aan de bevordering van de gezondheid. Daarnaast werkt Arnoud Verhoeff ook mee aan het gezondheidsbeleid voor de stad.

Wat is volgens jou de kracht van de stad?
“De enorme diversiteit in Amsterdam. Diversiteit in alle facetten, qua achtergrond, leeftijd, economische positie, opleiding, gezinssamenstelling, seksuele voorkeur, noem alles maar op. Het geldt natuurlijk ook voor de aanwezigheid van kwetsbare groepen, dak – en thuislozen. Dat maakt toch wel dat Amsterdam een bijzondere stad is.”

Wat zie jij als de meest urgente uitdaging voor de stad?
“Als het gaat om volksgezondheid, dan is dat het feit dat we te maken hebben met grote gezondheidsverschillen in de Amsterdamse bevolking. Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding. Ze leven niet alleen korter, maar krijgen ook eerder – zo’n twintig jaar – te maken met allerlei ziekten en chronische aandoeningen. Hoe kun je als stad die gezondheidsverschillen verkleinen?”

Hoe draag je bij aan WeMakeThe.City?
“Eén van de bijeenkomsten bij WeMakeThe.City gaat over gezondheid en voeding in de stad. Dat is een bijeenkomst waar ik vanuit de GGD aan zal bijdragen, met name om het belang te benadrukken van voeding. Voeding kan namelijk leiden tot gezondheidsverschillen. Tijdens de bijeenkomst gaan we samen met aanwezigen zoeken naar potentiële oplossingen voor deze problematiek.”

Welke andere organisatie bij WeMakeThe.City vind je inspirerend?
“In de sessie waaraan ik deelneem, doet ook Food Lab van de HvA mee, volgens mij is dat een inspirerende organisatie. Zij kijken op een andere manier naar hoe je de voedselomgeving kunt inrichten. Ze streven ernaar dat gezonde voeding de makkelijke keuze wordt.”

Wat wil je bereiken met WeMakeThe.City?
“Het is een moment om te netwerken. We werken al veel samen met organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente, maar het is altijd leuk om nieuwe organisaties te ontmoeten die met inspirerende ideeën komen die weer kunnen bijdragen aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Als gemeente of als GGD kun je het nooit alleen, dus er is de uitdaging om mensen met gezondheidsproblematieken samen te verleiden en te ondersteunen en om ervoor te zorgen dat ze een gezonde leefstijl zullen hebben.”

WeMakeThe.City
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018
Metropoolregio Amsterdam
Hier vind je meer info!