De Zwijger spreekt met… WeMakeThe.City

Sander Hermsen over een stad voor en van iedereen en interventies voor een gezond leven.
Reageer

Sander Hermsen is sociaal psycholoog en designer. Sinds 2012 is hij bezig met onderzoek naar ontwerp en gedragsverandering. Dit doet hij door het ontwikkelen van interventies, producten, communicatie en diensten, die mensen ondersteunen om zich gezond of duurzaam te gedragen. Daarnaast maakt hij ontwerpen voor de creatieve industrie en de zorg, waarmee zij de producten en diensten die zij maken kunnen onderbouwen met inzichten uit de gedragswetenschappen.

Wat betekent de stad voor jou?
“Voor mij is de stad bij uitstek een plek waar voor iedereen alles mogelijk is. Een plek waar van oudsher mensen naartoe kwamen omdat ze in een andere omgeving niet tot hun recht kwamen, dingen niet konden. En dat is nu nog steeds zo. De grote veranderingen vinden plaats in stedelijke context. De stad is een plek die dingen mogelijk maakt, omdat mensen daar samen komen.”

Welke grote uitdaging zie je als meest urgent voor de stad?
“De gelijke kansen. Je ziet in veel steden in Europa, in Amsterdam ook heel sterk, dat het steeds moeilijker wordt om je te handhaven als je niet een hoop geld meeneemt. Als je rijk bent, goed verdient, gezond en jong bent, dan kom je heel goed tot je recht in de stad. De grote uitdaging is dat het voor iedereen mogelijk blijft om in de stad te leven. Het gaat er om dat er voor iedereen plek is, maar ook zit de kracht en de creativiteit van de stad in deze veelzijdigheid en diversiteit. Als we alleen maar rijke witte hoogopgeleide mensen in de stad hebben, dan sterft er ook een heel stuk van de creativiteit en veelzijdigheid van de stad.”

Hoe draag jij bij aan WeMakeThe.City?
“In mijn werk ben ik bezig met verschillende onderzoeksprojecten waarmee we de kansen – om gezond te leven – willen vergroten van mensen die geringere gezondheidsvaardigheden hebben. Dit zijn over het algemeen laagopgeleide mensen en mensen met minder geld. We proberen interventies zo te ontwikkelen dat ze ook voor deze groep mensen werken. Nu zijn interventies vaak gericht op veel kennis, maar het vergt een andere aanpak om deze mensen te bereiken. Een voorbeeld is stoppen met roken. Waarom is roken slecht voor je? Om die reden moet je ermee ophouden. Mensen met een lage sociale status hebben andere dingen nodig, zoals praktische of sociale steun en dat een interventie goed is ingebed in de samenleving. De interventie moet makkelijk bereikbaar zijn.”

Welke andere organisatie vind je inspirerend op WeMakeThe.City?
“Ik acht de organisatoren Pakhuis de Zwijger en WAAG heel hoog, ze doen ontzettend mooie dingen. Ook de Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid vind ik heel boeiend. Daar wil ik graag meer over horen. Ik denk dat het hele festival vol zit met inspirerende groepen.”

 Wat wil jij graag bereiken tijdens WemakeThe.City?
“Wat ik heel belangrijk vind, zeker als het gaat om gezond gedrag, is dat we ons minder richten op kennis en meer op een bottom up aanpak vanuit de samenleving. Ik wil dat besef meer laten doordringen bij beleidsmakers en ondernemers. We moeten het samen doen. Als mensen na afloop iets meer van mijn bijdrage overtuigd zijn, dan vind ik het heel geslaagd.”

WeMakeThe.City
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018
Metropoolregio Amsterdam
Hier vind je meer info!