De Zwijger spreekt met… WeMakeThe.City

Karien Stronks over het realiseren van een gezonde voedselomgeving in de stad.
Reageer

Karien Stronks is als hoogleraar Sociale Geneeskunde verbonden aan het AMC. Bij Sociale Geneeskunde houden ze zich bezig met het bevorderen van de gezondheid van de bevolking. Karien Stronks heeft in haar werk speciaal aandacht voor groepen die een achterstand hebben qua gezondheid. Dit zijn mensen met een lagere sociaal economische status en mensen met een migratie achtergrond. Zij onderzoekt hoe (on)gezond zij zijn, wat daar de oorzaken van zijn en wat eraan gedaan kan worden.

Wat is volgens jou de kracht van de stad?
“Wij focussen ons op wat er ongezond is in de stad. Dit doen we door de relatie tussen voeding en gezondheid te onderzoeken, hierdoor kunnen we bijvoorbeeld aanbevelingen doen op welke manier de stadsomgeving gezonder gemaakt kan worden. Het voedselaanbod is heel bepalend voor wat mensen eten. Als stad kun je mensen stimuleren om gezond te eten, door het aanbod aan verse groente en fruit te bevorderen of door voedselprojecten op scholen te organiseren waarbij kinderen leren om hun eigen groenten te kweken. Kinderen krijgen zo meer gevoel van waar eten vandaan komt. De kracht van de stad is het kunnen realiseren van een gezonde leefomgeving.”

Welke grote uitdaging zie je als meest urgent voor de stad?
“Vanuit mijn perspectief zijn dat de gezondheidsverschillen. In het algemeen is de Nederlandse bevolking heel gezond. We worden gemiddeld tachtig jaar of ouder, maar er zijn forse verschillen. In de levensverwachting van de laagste en hoogste opgeleide mensen is er bijvoorbeeld een verschil van ongeveer 6 jaar.”

Hoe draag je bij aan WeMakeThe.City?
“Wij doen mee met een symposium over het thema gezondheid dat bij het AMC wordt georganiseerd. We zullen vertellen hoe de gezondheidsverschillen er uit zien en wat we weten over de gezondheid van groepen met een lage sociaal economische status of migratie achtergrond. Ook zullen we met deelnemers in gesprek gaan, om ideeën te bedenken die de voedselomgeving in Amsterdam gezonder kunnen maken.”

Welke andere organisatie op het WeMakeThe.City Festival vind je inspirerend?
“Ik vind dat Pakhuis de Zwijger dit festival heel inspirerend en met positieve energie neerzet. Pakhuis de Zwijger weet mensen met elkaar in verbinding te brengen en een groot netwerk te bereiken. Er wordt steeds op verschillende manieren aandacht gevraagd voor verscheidene problematieken. Niet alleen met het festival maar ook op discussieavonden. Ik nomineer Pakhuis de Zwijger.”

Wat wil je bereiken met het WeMakeThe.City Festival?
“Ik wil vooral laten zien dat hoe de stad wordt ingericht grote consequenties heeft voor de gezondheid van de bewoners. De aanwezigheid van fietspaden of het gebrek eraan beïnvloedt of mensen zullen fietsen. Fietsen betekent bewegen en dat is goed voor de gezondheid. Het groen in de stad, het beleid van de gemeente om winkels met ‘toeristen voedsel’ te laten vestigen, de huisvesting, armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn allemaal terreinen waarop de stad invloed kan uitoefenen en bepalend zijn voor de gezondheid van de bewoners.”


WeMakeThe.City
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018
Metropoolregio Amsterdam
Hier vind je meer info!