De Zwijger spreekt met… Redouan Boussaid

Betrokken Amsterdammer, stadmaker en kenner aan het woord over de krachten en uitdagingen van het grootste stadsdeel: Nieuw-West.
Reageer

 

Donderdag 19 april heeft Pakhuis de Zwijger de deuren van haar dependance geopend in Nieuw-West: New Metropolis.


Hoe ben jij betrokken bij de stad?
“Ik ben iemand die zich als professioneel én als buurtbewoner inzet voor een betere stad. Op bewonersniveau doe ik dit voor de Lucas Community, waar ik bewoners ondersteun bij het verduurzamen van kleinschalige initiatieven met verdienmodel. Ik ontvang hier ook internationale delegaties die nieuwsgierig zijn naar onze werkwijze. Bijzonder genoeg zijn we volkomen onafhankelijk van externe steun. Als professional til ik winkelgebieden naar een hoger level en wordt ik ingehuurd door gemeentes, woningbouwcorporaties en vastgoedeigenaren voor advies. In mijn werk als professional koppel ik vaak bewoners en lokale ondernemers aan (economische) ontwikkelingen. Mijn doel is om altijd draagvlak te creëren. Zonder draagvlak is gebiedsontwikkeling gedoemd te mislukken. Momenteel ben ik op Plein 40-45 bezig met het toewerken naar een circulaire markt. Dat doe ik in samenwerking met lokale ondernemers en marktkooplieden. Ook New Metropolis gaat hier een rol in spelen.”

Wat inspireert jou?
“Bruisende zelfvoorzienende communities. Ik, als echte Amsterdammer, heb door de jaren heen weerstand ontwikkelt tegen te veel overheidsbemoeienis wat vaak de lokale potentie teniet doet. Ik vind dat je als overheid in kwetsbare gebieden ruimte moet laten voor talenten om zichzelf te ontwikkelen, zonder daar te sturend in te zijn. In Nieuw-West lopen veel bewoners met krachten en talenten rond die nog onbenut zijn. Ik weet dat ontwikkeling voortkomt uit bewegingen van ‘onderop’ in plaats van initiatieven die van ‘bovenaf’ door anderen zijn bedacht. Deze eigenwijsheid komt voort uit mijn Amsterdamse identiteit en mijn roots nabij de bergen van Chefchaouen, waar men van oudsher niet happig is op een ‘aanwezige overheid’.”

Hoe verander jij de wereld?
“De ROC vraagt mij soms om een dagdeel voor de klas te gaan staan in mijn eigen tijd om te doceren over ondernemerschap. Bij de Lucas Community heb ik een groep van deze leerlingen snuffelstages laten lopen. Hier zat een jongen bij die heel opstandig deed. Zelfs de docenten konden geen grip op hem krijgen. Op een gegeven moment zag ik hem een beetje hooghouden met mijn bal. Ik sloot aan en al snel kwam de jongen los. Na een tijdje zei ik: “Gap, je moet me even helpen, want er komt een hele delegatie aan.”. Hij heeft toen meegedraaid bij een rondleiding met wethouders en burgemeesters. Tegen het eind zei ik het volgende tegen onze gasten: “Deze dag is mede mogelijk gemaakt door deze.”. En zag de jongen groeien, zijn borst ging vooruit, zijn koppie omhoog en er kwam een grijns op zijn gezicht. Een paar keer is hij nog langsgekomen bij de Lucas Community. Toen ik eens naar hem vroeg, hoorde ik dat hij vast zat. Het kost ongelooflijk veel tijd en moeite om deze jongens te helpen en de kans op een terugval is gigantisch. De afstand tussen diegene die het maken en zij die wegzakken in de modder is groot. Ik vind het leuk om die generatie jongeren die dagelijks aan het strijden is, hulp te bieden en te ondersteunen.”

Wat verwacht je van New Metropolis?
“De debatten die bij Pakhuis de Zwijger over de stad gevoerd worden spreken me heel erg aan. Ook kom ik er in contact met anderen die veel betekenen voor de stad. Mede door de locatie zijn de gasten nog geen afspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Daarom is het goed dat er nu een dependance in Nieuw-West zit. Het grootste stadsdeel heeft veel potentie en diversiteit, waar we meer uit kunnen halen voor de stad. Ik hoop dat Pakhuis de Zwijger hier een belangrijke rol in gaat spelen, dat New Metropolis zich echt gaat ingraven in Nieuw-West, lokale verbintenissen zullen aangaan en zich door lokale netwerken te gebruiken zichzelf gaan positioneren!”