De Zwijger spreekt met… Pravini Baboeram-Mahes

Over het belang van divers hoger onderwijs.
Reageer

De aftrap van het nieuwe magazine start met Pravini Baboeram-Mahes, programmamaker bij ECHO, Expertise centrum Diversiteitsbeleid. Baboeram-Mahes is mede-organisator en moderator bij ‘Wij vs Zij #12: From College to Community’, een programma dat de kloof tussen universiteiten en gemeenschappen onder de loep neemt. Wat kan zij ons nu alvast kwijt over inclusiviteit?

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Pravini Baboeram-Mahes, programma-manager bij Echo, Expertisecentrum voor Diversiteitsbeleid. Wij richten ons op diversiteit en inclusie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zo voeren we projecten uit, en fungeren wij ook als een netwerk van de belangrijkste stakeholders omtrent het vraagstuk van culturele diversiteit en inclusiviteit.

Concreet is dit het begeleiden in het proces van ‘getting comfortable with the uncomfortable’. Dit houdt het uitdagen van je eigen wereldbeeld in, waar een stukje bewustwording, kennis ontwikkeling en netwerken in zit. In mijn werk sta ik op het kruispunt van de overheid, onderwijs en de arbeidsmarkt. Ik ben altijd al bezig geweest met maatschappelijke vraagstukken, nu gelukkig ook in mijn werk.”

Wat is de rol van het hoger onderwijs hierin?
“Het hoger onderwijs bereidt mensen voor om toe te treden als professionals in de arbeidsmarkt. Als we Amsterdam nu als voorbeeld nemen, zien we dat er geen meerderheid meer bestaat qua etniciteit. Het is overal, maar dus juist hier belangrijk dat volwaardige professionals met diversiteit kunnen omgaan. Op veel instellingen weerspiegelt het huidige curriculum weinig van de diversiteit van de samenleving. Door andere wereldbeelden er in op te nemen, wordt duidelijk dat dit curriciulum niet per sé universeel of objectief is. Diversiteit zet in dit geval aan tot kritisch denken.

Dit heeft zijn weerklank in de arbeidsmarkt. Professioneel gezien is diversiteit ook een businesscase: wat heb je zélf te winnen aan een divers team? Ben je in staat om je eigen blinde vlek te herkennen? In het bedrijfsleven is vernieuwing een core value, dit kan niet met een homogeen bestand aan werknemers en stakeholders. Diversiteit heb je dus nodig om vernieuwing te creëren in je eigen bedrijf. Daar speelt het hoger onderwijs een belangrijke rol in.”

Zijn er voorbeelden waar Amsterdam van kan leren?
“Neem UCLA: een enorm groot community college (vergelijkbaar met het mbo) in Amerika, die midden in de samenleving staat. Allereerst via het CCCP (community college partnership) dat zich focust op outreach. Dit betekent dat de universiteit actief naar bestaande communities toegaat om jongeren aan te sporen door te motiveren, door te laten weten: ‘geloof in jou, ik weet dat je t kan’. Daarnaast hebben zij ook het AAP (Academic Advancement Program) om ondervertegenwoordigde studenten die al op een universiteit of college zitten extra steun te bieden bij obstakels in het studiesysteem.

De UCLA creëert zo zelf op succesvolle wijze een eigen, diverse community bestaande uit specifieke doelgroepen. Op deze manier gebeurt er in Nederland nog niet heel veel om actief te werken aan doorstroom van het mbo naar hoger onderwijs. Er is wel een focus op de eerste generatie die naar de universiteit gaat, maar wanneer er specifiek focus wordt gelegd op studenten van kleur wordt het al gauw lastig of gevoelig.”

Wat verwacht je van het programma From College to Community op dinsdag 2 oktober?
“Ik kijk echt uit naar de avond! Het zijn interessante, leuke sprekers met verschillende invalshoeken. Het bevat zowel internationale als nationale componenten: collega’s uit Los Angeles en Amsterdam komen samen om hierover te praten. Iedereen in het programma zit heel erg op het punt van bewustzijn en actie, ik vind het heel leuk om dat gepresenteerd te zien. Ik ben ook benieuwd naar vragen van het publiek. Ik hoop geïnspireerd te raken van alle mensen en initiatieven.”