De Zwijger spreekt met… Nuon

Over hoe we de stad kunnen verduurzamen.
Reageer

Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018 staat geblokt in onze agenda’s: WeMakeThe.City, het festival dat de stad beter maakt. Vijf dagen lang pakken we, met publiek én experts, urgente uitdagingen voor het dagelijks leven in de stedelijke omgeving op. Op tientallen locaties verspreid over de stad Amsterdam én de regio. Voor Amsterdam, de Metropoolregio Amsterdam, Europese steden en de rest van de wereld. Klimaatverandering is een probleem wereldwijd. Er is een grote noodzaak tot verandering van onze energievoorziening. Daarom spreken we deze week met Carry Schomper, communicatieadviseur bij Nuon. Over hoe we de stad kunnen verduurzamen en dat het contact met klanten, overheden, maatschappelijke organisaties en City Makers hierbij van groot belang is. 

Wat is de kracht van de stad?
“Amsterdam is een stad die energie geeft, het bruist er. Het is een broedplaats en katalysator voor ideeën en vernieuwing. Ideeën ontstaan, worden ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij is samenwerking en dialoog mogelijk. In Amsterdam worden uitdagingen gemeenschappelijk aangegaan. Die bekende Amsterdam Approach vind ik de kracht van de stad.”

Welke grote uitdagingen zien jullie als meest urgent voor de stad?
“Wonen en leven in de stad neemt alleen maar toe, verstedelijking is een trend wereldwijd. Door verstedelijking en grote bevolkingsgroei in de stad is de uitstoot van broeikasgassen dáár geconcentreerd. Het is een grote uitdaging om de stad te verduurzamen en zo aantrekkelijk en leefbaar te houden. Dit is niet alleen een grote uitdaging, het is ook heel urgent voor de stad van nu én de toekomst! Nuon helpt klanten om binnen één generatie vrij van fossiele brandstoffen te wonen, werken en reizen. We willen naar een duurzame energievoorziening, die veilig betrouwbaar en betaalbaar is.”

Hoe dragen jullie bij aan WeMakeThe.City?
“Tijdens dit festival laten we zien hoe Nuon de weg naar een fossielvrij leven mogelijk wil maken. Zo organiseren we bijvoorbeeld een workshop om bedrijven te helpen om hun wagenpark te elektrificeren, net zoals Nuon dat doet. Ook vertellen we hoe we bijdragen aan een aardgasvrije stad en laten we met een rondleiding zien hoe we met water uit de Nieuwe Meer zorgen voor koeling van bedrijven aan de Zuidas. Bovendien is de zonnewagen Nuna te bewonderen. Dit is een innovatieve duurzame raceauto, gebouwd door studenten van de TU Delft (het Nuon Solar Team), die al vele jongeren heeft geïnspireerd om een technische opleiding te volgen.”

Welk initiatief op het festival inspireert jou?
“Het programma waar Nuon zelf bij betrokken is: ‘Samen voor nieuwe energie, wordt heel inspirerend en boeiend. Daar kijk ik naar uit! Deskundigen uit de energiebranche gaan met elkaar in gesprek over de weg naar duurzaamheid, vanuit het perspectief van wetenschappers, energieproducent, netwerkbedrijf en overheid. Ik ben ook benieuwd naar de bijdrage van klimatoloog en tv-persoonlijkheid Reinier van den Berg, die de energietransitie zal benaderen vanuit de meteorologie.”

Wat willen jullie bereiken met het WeMakeThe.City Festival?
“Het contact en de dialoog met onze klanten is voor ons essentieel om zo tot oplossingen te komen om de energievoorziening te verbeteren. Dit contact willen we ook tijdens het festival faciliteren. Niet alleen luisteren naar de wensen en behoeften van onze klanten, maar ook het gesprek aan gaan met City Makers, de overheid en maatschappelijke organisaties. Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend en nodig, een festival als dit is een goede manier om dit gesprek te stimuleren.”

WeMakeThe.City
Woensdag 20 t/m zondag 24 juni 2018
Metropoolregio Amsterdam
Hier vind je meer info!