De Zwijger spreekt met… Maarten Rector

Maarten Rector, lid van StadsLAB033 zal 16 april op de avond 'De Stad als Laboratorium' over StadsLAB033 vertellen, maar nu alvast een kijkje in zijn belevingswereld.
Reageer

Maarten heeft geleerd om les te geven en zich beziggehouden met vraagstukken rondom diversiteit & identiteit. Ook studeerde hij humanistiek. Thema’s als burgerschap, emancipatie, empowerment, sociaal beleid en educatieprocessen interesseren hem.

Wat inspireert jou om te werken bij StadsLAB033?
“Ik kom in beweging wanneer groepen zich niet kunnen representeren. Het is belangrijk om mensen bij elkaar te brengen, kennis te delen en samen oplossingen te bedenken om het leven mooier en prettiger te maken.
Soms komen mensen door pech in de marge en is het moeilijk voor hun om hun leven weer op te pakken. StadsLAB033 focust zich op sociaal maatschappelijke vraagstukken. We kunnen veel doen, maar er zijn structuren in de samenleving die veranderingen belemmeren. StadsLAB033 houdt het ideaal van de inclusieve samenleving in het oog.”

Voor welke uitdagingen sta je?
“Als je inwoners, de lokale overheid en verscheidene instellingen rondom een plein zet, dan zie ik StadsLAB033 als het plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. StadsLAB033 faciliteert en wil niet altijd eigenaar van het proces zijn. We zien dat door partijen waar niet meteen aan wordt gedacht, te betrekken rondom schulden en armoede er nieuwe ideeën kunnen ontstaan.
In grote steden hebben gemeenten meer geregeld rondom budgetten. Wij vallen als sociale onderneming tussen publiek en privaat, dat is verwarrend voor gemeenten. Wij geloven dat door middel van experiment er mooie dingen kunnen ontstaan, maar klanten moeten dit risico van een nog niet bekend product wel aandurven, daar zit ook onze kracht.”

Hoe verander jij je omgeving?
“We kunnen mensen inspireren door te laten zien wat we al weten, kunnen en wat voor dingen er al gebeuren, zoals bewoners die buurthuizen overnemen. Wanneer een wiel in het welzijn uitgevonden is en er een zelfde vraag in het onderwijs is, dan is het fijn als iemand net die verbinding weet te maken. Dit vraagt om mensen met creativiteit en brede kennis, maar er is veel te doen. Dat kunnen faciliteren daar word ik blij van en enthousiasme werkt aanstekelijk!”

Wat verwacht je van de avond?
“Ik verwacht een mooie uitwisseling van ideeën. Het lijkt me interessant om te kijken naar het verdienmodel en de organisatie van stadslabs. Ook het contact met de gemeente is interessant. Contactpersonen van de gemeente kunnen als een brug functioneren.”