De Zwijger spreekt met… Louise Elffers

Over haar boek ‘de Bijlesgeneratie’ waarin ze haar wetenschappelijke kennis deelt met iedereen die het onderwijs aangaat.
Reageer

Iedereen herkent het: de toenemende drang naar beter en hoger onderwijs. Vooraanstaand wetenschapper Louise Elffers heeft de belangrijke taak op zich genomen om deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken voor het grotere publiek en om mensen te motiveren de negatieve gevolgen van de toenemende prestatiedruk tegen te gaan. Elffers presenteert op dinsdag 3 april haar boek: ‘De Bijlesgeneratie’ in Pakhuis de Zwijger.


Hoe verander jij de wereld?
“Ik zie dat ouders, leraren en beleidsmakers zich ongemakkelijk voelen bij de toegenomen prestatiedruk in het onderwijs. Aan de ene kant willen ouders hun kind niet pushen. Anderzijds willen ze ook niet dat hun kind achterop raakt in het onderwijs. We vragen ons af hoe het zo ver heeft kunnen komen en hoe het verder moet. Op dat soort vragen biedt mijn boek antwoorden. Mijn rol als wetenschapper is kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken. Ook bespreek ik hoe we met die opgedane kennis verbeteringen kunnen doorvoeren. Ik verander de wereld door bij te dragen aan het onderwijsdebat en onderzoek inzichtelijk te maken voor iedereen.”

Wat heeft je geïnspireerd om dit boek te schrijven?
“Mijn belangrijkste drijfveer was om te laten zien wat er aan de hand is en te benadrukken dat we aan de bak moeten om bepaalde knelpunten aan te pakken. Na afloop van bijeenkomsten waarin ik mijn onderzoek presenteer, krijg ik achteraf vaak terug dat ik mensen aan het denken heb gezet. Dat heeft me gemotiveerd om dit verhaal niet alleen in collegezalen en besloten gezelschappen te bespreken, maar dat ook op papier te zetten voor een breder publiek.”

Voor wat voor uitdagingen sta je?
“Er wordt veel geklaagd over het Nederlandse onderwijs, daar moeten we niet in blijven hangen. Bovendien hebben we sommige problemen zelf veroorzaakt. Dat betekent dat we ze ook zelf kunnen oplossen. Vaak wordt gedacht dat docenten enkel weten wat er in de klas afspeelt, beleidmakers slechts in Den Haag te vinden zijn en onderzoekers vanachter hun bureau maar wat roepen. Ik wil dat we over die verschillen heen komen, want ieders perspectief is van belang. Ik probeer aan te tonen dat we elkaar juist nodig hebben om dingen te veranderen.”

Dinsdag 3 april is je boekpresentatie. Waar hoop je op?
“Ik streef naar een positief gesprek, in plaats van een zuur debat over alles wat er mogelijkerwijs mis is met het onderwijs. Daarom hebben we de onderwerpen afgebakend en gericht experts uitgenodigd. We gaan niet zeuren, maar bespreken wat we eraan gaan doen!”