De Zwijger spreekt met… Jaika Koot

Over bewegen op maat en een empathische stad
Reageer

Vandaag spreken we met Jaika Koot, ondernemer, bewegingscoach en lid van de Nieuw Amsterdam Raad.  Met haar inzet en passie tracht zij positieve bewegingservaringen te stimuleren bij diegene die hier behoefte aan hebben. Als lid van de Nieuw Amsterdam Raad streeft Jaika naar een diverse, sociale en empatische stad.

 

Wie ben je en wat doe je?
‘Ik ben Jaika Koot, 26 jaar. Opgegroeid en werkzaam in Amsterdam oost. Ik ben sportdocent en bewegingsagoog en actief in mijn eigen bedrijf Zorg voor Beweging. Binnen mijn bedrijf geef ik onder andere veel sport- en beweeglessen aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of aan mensen met een andere specifieke hulpvraag. Ook ben ik op diverse wijze actief bij veel verschillende buurtinitiatieven. Zo ben ik onder andere de ambassadeur bij Alle Kleuren Oost:  Een stichting waarbij we door middel van diverse projecten en samenwerkingen met de buurt en stad streven naar inclusiviteit en diversiteit en waarbij mensen zich met elkaar verbonden voelen. Toen ik afgelopen jaar ook nog werd gevraagd of ik raadslid van de door Pakhuis de Zwijger nieuw opgezette Nieuw Amsterdam Raad wilde worden was ik daar heel blij mee en stiekem ook wel een beetje trots op.’

‘Tijdens mijn studie wist ik eigenlijk gelijk al wat ik wilde doen, namelijk mensen empoweren, sporten en bewegen met specifieke doelgroepen en zelfstandig ondernemer worden. Ik was al vrij snel aan het onderzoeken hoe ik dit kon realiseren en heb er mijn hele studie op ingedeeld. Na mijn studie ben ik nog een één jaar in dienst werkzaam geweest bij mijn laatste stageadres in de ouderenzorg. Daarna heb ik het bedrijfje Zorg voor Beweging opgezet.
Met Zorg voor Beweging wil ik mensen door middel van passende beweegvormen het vertrouwen in hun eigen kunnen (terug)geven. Ik geloof altijd dat iedereen alles kan maar hier wel een podium en eventuele hulp voor moeten krijgen. Dit geldt niet alleen voor mensen met een beperking trouwens. De talenten van mensen moeten worden gezien. Het is voor mij belangrijk om op deze talenten te focussen en op zoek te gaan naar mogelijkheden die een positieve beweegervaring kunnen stimuleren. In mijn werkwijze ga ik dan ook uit van het zoeken naar kansen, het eigen kunnen van mensen en hetgeen waar zij plezier uit halen. Iemand die in een rolstoel zit en alleen zijn pink kan bewegen kan ook bewegen. Dat iedereen kan bewegen is dan ook mijn insteek. Bewegen kan het middel en/of het doel zijn en ik vind het leuk om hier mee te spelen.’

Wat is voor jou de meerwaarde van het Nieuw Amsterdam Raad?
‘De meerwaarde is dat we in tegenstelling tot de huidige gemeenteraad een hogere mate van diversiteit hebben. Zowel wat betreft culturele achtergrond als vakkundige achtergrond. Het mooie is dat wij gezamenlijk bekend zijn met zo veel verschillende thema’s waarvoor wij heel breed kunnen kijken naar de dingen die nodig zijn voor de stad.  De raad wordt gevormd door verschillende soorten ervaringsdeskundigen met hun eigen expertise, maar toch hebben we ook veel met elkaar gemeen. Mede daardoor wordt er ook veel onderlinge verbinding met elkaar gezocht en werken we ook buiten de raad om samen aan voor de stad belangrijke thema’s.
Ik vind de meetings van de Nieuw Amsterdam Raad erg inspiratievol. Het werken met zoveel verschillende mensen werkt erg verruimend. We zijn niet allemaal volledig thuis in elkaars vakgebieden, maar het is erg mooi om iemand passievol te horen vertellen over zijn/haar werk.  Je leert veel van elkaar! Dat we allemaal met iets moois bezig zijn en passie hebben voor wat we doen inspireert mij en dat maakt ook dat ik er in kan geloven dat we met elkaar iets kunnen bereiken.’

Wat wil jij bereiken met de Nieuw Amsterdam Raad?
‘Ik hoop dat wij een goede vertegenwoordiging kunnen zijn voor de inwoners van onze stad en de toekomst die zij hebben. Het is belangrijk dat wij goed mee kunnen en mogen praten over wat belangrijk is voor de toekomst van de stad en dat wij met elkaar kunnen zorgen voor een inclusievere stad waar iedereen gehoord kan worden en zichzelf kan en mag zijn. Ik denk dat wij hier een mooie bijdragen aan kunnen leveren met deze raad.’

‘Het is heel mooi dat ik vanuit mijn achtergrond verschillende petjes op kan zetten vanuit de verschillende organisaties waarvoor ik werkzaam ben. Ik hoop ook dat ik iets kan betekenen voor mensen die minder snel voor zichzelf kunnen opkomen door ook voor hun een stem te zijn. Binnen mijn vakgebied speelt dit ook vaak omdat ik veel met specifieke doelgroepen werk.
Het is fijn en waardevol dat ik mijn eigen mening mag en kan geven en dat ik daarmee hopelijk verandering kan brengen, maar ook dat je andere kan helpen om hun mening en eventuele zorgen uit te spreken.’

Hoe ziet jouw stad van de toekomst er uit?
‘Amsterdam zou een stad moeten zijn waar iedereen zich zelf kan zijn, waar we mogen verschillen van elkaar maar waar niemand zich anders voelt. Dit vind ik belangrijk omdat we (gelukkig!) allemaal van elkaar verschillen, maar tegelijkertijd zoveel gemeen hebben en hetzelfde zijn. In de stad van de toekomst is er begrip en empathie voor elkaar en kunnen we naar elkaar luisteren en het gesprek aangaan zonder dat we elkaar meteen in de haren vliegen. Het is belangrijk dat we onszelf kunnen en mogen zijn zonder hier angst voor te hebben. Ik schrik soms van de groeiende verdeeldheid en hoop dat we een gezamenlijke Amsterdamse middenweg met elkaar kunnen bewandelen. Ik heb vaak het gevoel dat Amsterdam hier gelukkig al erg ver in is, maar we er helaas ook nog lang niet zijn.’