De Zwijger spreekt met… IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies

Carley Pennink over de conferentie van IHS op 6 en 7 november in Rotterdam: ‘Empowering Cities & Citizens’.
Reageer

IHS, Institute for Housing and Urban Development Studies houdt zich zowel met onderzoek als in de praktijk als adviseur bezig met complexe stedelijke vraagstukken. Het IHS viert haar 60 jarig bestaan met een conferentie genaamd ‘Empowering Cities & Citizens’. Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, geeft hier een speech over WeMakeThe.City. Pakhuis de Zwijger spreekt vandaag met Head International Projects and Advisory Services, Carley Pennink.

Wat zijn de drijfveren van IHS?
‘Wij werken in ontwikkelingslanden aan de capaciteitsopbouw voor stedelijke ontwikkeling. Dit betekent dat we in deze landen de kennis en vaardigheden binnen bestaande instituties en relevante stakeholders uitbreiden, zodat deze zelfstandig grootstedelijke vraagstukken kunnen aanpakken. Een groot deel daarvan doen we in samenwerking van lokaal bestuur. We doen dit al 60 jaar met verschillende focussen.

Met deze institutionele ontwikkeling beogen wij dus de prestaties van overheden en lokaal bestuur te verbeteren en daarmee de kwaliteit van leven van mensen te transformeren.  een groot deel hiervan is armoedebestrijding. Daarnaast willen we de positie van vrouwen of andere minder gehoorde betrokkenen verbeteren, zodat zij een stem krijgen in het beleid of projecten.’

Wat willen jullie agenderen?
‘Onder invloed van globalisering wordt de stad steeds belangrijker, maar ook complexer. De stad is samengesteld uit veel verschillende stakeholders en betrokkenen. Hoe meer verbonden een stad wordt, des te moeilijker het wordt om een stad te besturen.

De overheid moet zich daarom blijven focussen op primaire taken. In Ethiopië wil de overheid bijvoorbeeld allemaal hotels en restaurants ontwikkelen, maar dat is geen prioriteit. Ethiopië heeft niet veel budget, de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens, dus dat geld moet goed worden uitgegeven. Wij adviseren dan dat het geld bijvoorbeeld naar water, grondbeleid en energie moet gaan.

De services die wij bieden zijn in die zin anders, omdat wij niet alleen onderzoek doen, maar ook advies geven aan lokale besturen. Onze samenwerkingen met lokale overheden zijn processen waarbij we vaak 25 jaar vooruit plannen. We kijken met betrokkenen waar we naartoe willen, en hoe we daar naartoe gaan. Met behulp van onderzoeksresultaten adviseren we deze stakeholders dan over de juiste aanpak.’

Wat is de doelstelling van de conferentie?
‘Na 60 jaar IHS willen we de link leggen tussen onze prestaties in het verleden en toekomstige ambities, terwijl wij goed kijken naar wat er nu gebeurt in steden. Daarom de Empowering Cities and Citizens Conference.

Een van de eerste panelsessies gaat over het oplossen van Wicked Problems in steden, dit zijn zeer complexe vraagstukken. Dit is een voorbeeld van het ‘empowering cities’ deel van de conferentie. De keynote van Nina Glick-Schiller gaat over City Makers and City Breakers. Hier kijken wij naar de zeggenschap en betrokkenheid over de besturing van de stad. Zijn lokale overheden of instanties aan de macht? Hoe kunnen we de betrokkenheid van de burgers, en in haar presentatie specifiek migranten verbeteren? Dat bedoelen we met ‘empowering citizens’. De conferentie heeft 3 rode draden: people, places en know-how.

People. De standpunten van alle verschillende betrokkenen worden in acht genomen: de private sector houdt zich bezig met problematiek over de arbeidsmarkt, maar voor het migratiestandpunt werken wij met inzichten van vluchtelingen. Voor verschillende problemen in de stad worden dus de invalshoeken belicht van de mensen die daarbij het meest betrokken zijn.

Places. Hier kijken we naar wat er op dit moment gebeurt aan duurzame ontwikkelingen op strategisch gebied, zoals in de infrastructuur en vastgoedbeheer. Bijvoorbeeld met ‘How green is your city’. Hierin gebruiken we verschillende indicatoren, zoals de Sustainable Development Goals en kijken we naar de komende 25 jaar.

Know-how. Hier kijken we hoe steden van elkaar leren, en wat deze know-how betekent voor capaciteitsopbouw. Dit belichten wij bijvoorbeeld met de sessie City-to-City Learning over climate change financing instruments. Zo vertelt een lokale overheid in de Filipijnen iets over financing instruments en hoe die samenwerking verloopt met een andere stad. Deze stad hoeft niet per se in hetzelfde land te zijn, want City-to-City Learning is globaal georganiseerd.

We kunnen veel leren van steden in andere landen. Zo kunnen we leren van casussen in Afrika, bijvoorbeeld hoe innovatief het is op het gebied van innoveren met weinig budget. Zeker als je het vergelijkt met het budget dat wij in Nederland hebben en hoe wij ermee omgaan.’

Wat is de bijdrage van Pakhuis de Zwijger op de conferentie?
‘Wat wij bij jullie zien is het voordeel van platformen. Dit zie je vaak als je kijkt naar onze theorieën over capaciteitsopbouw, wat vraagt om platformen waar ideeën uitgewisseld kunnen worden.

Er zijn twee goede kanten aan platformen: je wilt als spreker iets kwijt, maar je moet ook gestimuleerd worden om te leren, mee te denken en te discussiëren met elkaar. Pakhuis de Zwijger speelt daarin een erg belangrijke rol. De conferentie is een kans om die werkzaamheden als platform te delen.’