De Zwijger spreekt met… Amsterdams Netwerk Eenzaamheid

Over de aanpak van eenzaamheid in de stad.
Reageer

Één op de drie Amsterdammers voelt zich wel eens eenzaam. Met de Week van de Eenzaamheid in aantocht spreken we met Nejma al Maach, regisseur van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid. Over eenzaamheid in de stad, en wat we eraan moeten doen.


Wat zijn de drijfveren van het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid?
‘De stad Amsterdam heeft te kampen met eenzaamheid. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat er 300.000 Amsterdammers eenzaamheid ervaren en 80.000 Amsterdammers zelfs ernstig eenzaam zijn. Dit complexe probleem kan niet alleen door de gemeente Amsterdam worden opgelost en daarom wordt met partners gezocht naar oplossingen. Door de handen ineen te slaan kunnen passende oplossingen worden geboden, kan onderzocht worden wat werkt en kunnen bevindingen worden gedeeld. Professionals uit beleid, wetenschap en praktijk komen samen. Samen zetten we ons in om eenzaamheid bespreekbaar te maken en te verminderen onder bewoners van de stad.’

Wat wil het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid agenderen?
‘Wij willen natuurlijk eenzaamheid op de agenda zetten. Maar we willen ook laten zien dat het een opgave is waar we met zijn allen het verschil kunnen maken. Niet alleen als professional, maar ook als burger. Je kunt oprecht een wederkerig gesprek voeren met iemand die eenzaam is, maar veel mensen zijn bang dat ze er dan niet meer vanaf komen. Een gesprek kan positief veranderen wanneer je met iemand het gesprek aangaat met de gedachte dat je zelf ook iets kan leren van zijn of haar ervaringen.’

Wat betekent Pakhuis de Zwijger voor het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid?
‘De samenwerking met Pakhuis de Zwijger ervaar ik als erg goed en prettig. Door af en toe strategisch te overleggen over wat je ziet en waar je tegenaan loopt kom je weer tot nieuwe inzichten. Het is ook een locatie waar onze bijeenkomsten worden geprogrammeerd. De programma’s die de Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid organiseert in Pakhuis de Zwijger krijgen door de samenwerking tussen ons en de programmamakers een volledig en inhoudelijk karakter. Wat de Zwijger allemaal ziet in de stad en de verbanden die er gelegd worden vind ik erg waardevol.’

Liggen er nog mooie projecten in het verschiet met Pakhuis de Zwijger?
‘Jazeker. Tijdens de Week van de Eenzaamheid hebben we op maandag 1 oktober een openingsavond met een diner; De vele gezichten van Eenzaamheid. Tijdens het diner gaan we met elkaar in gesprek over het signaleren en bespreken van eenzaamheid. Op dinsdag 2 oktober vindt het programma De menselijke maat plaats, dat ingaat op de vraag hoe de inrichting van de fysieke stad kan bijdragen aan de strijd tegen eenzaamheid. Woensdag 3 oktober wordt het programma Status: Eenzaam georganiseerd. Deze bijeenkomst gaat over wat wij kunnen leren van nieuwkomers over onze eigen eenzaamheid. Op donderdag 4 oktober gaan we tijdens het programma Digitaal Contact in gesprek over de rol van technologie in het doorbreken van eenzaamheid. En vrijdag 5 oktober sluiten we af met een besloten bijeenkomst met de aandeelhouders van het netwerk.’