De Zwijger spreekt met… Emin Kececi

Emin Kececi over de toekomst van onderwijs en het bestuur van Amsterdam.
Reageer

Emin Kececi is docent, onderwijsvernieuwer en lid van de Nieuw Amsterdam Raad. Emin Kececi stond op het punt te stoppen met lesgeven totdat Meester Bart hem erop wees dat iedere tegenslag je sterker maakt. Nu is zijn grote droom om een eigen school te openen. Een school waar zowel leerkrachten als leerlingen niet opbranden, maar opleven. Onderwijsvernieuwing is nodig, want een betere wereld begint bij beter onderwijs!

Hi Emin! Wie ben jij en wat doe je voor werk?
‘Ik ben iemand die gelooft dat ‘het beste uit jezelf halen’, je gelukkig maakt. Daarentegen, maak je met de beste versie van jezelf ook anderen gelukkig. Met deze redenering ben ik naast het les geven evenementen op gaan starten die ervoor zorgen dat talentvolle mensen en mensen met goede ideeën worden gehoord. Zo ben ik managing director geworden van ‘TEDx Youth Amersfoort’, een evenement dat jongeren een podium geeft om hun waardevolle kennis te delen met een groot publiek. Met dit evenement hoop ik samen met deze jongeren, ook wel change makers genoemd, mensen te inspireren en het leven te verbeteren.

Daarnaast ben ik samen met mijn collega’s Bart Ongering en Yasin Yaylali bezig met het onderwijsevenement: ‘Meesters met dromen’, een marathononderwijsmanifestatie van 24 uur. Tijdens dit evenement gaan meer dan 160 mensen met elkaar in dialoog over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Docenten, directeuren, studenten én politici buigen zich over kwesties als het leraren te kort en de ideologie van het onderwijs. Met ‘Meesters met dromen’ proberen wij de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Van gelukkige leraren leer je het meest en gelukkige leerlingen leren het best.

Na 19 december wordt het eerste manifest overhandigd aan de minister van onderwijs in Pakhuis de Zwijger. Dit document gaat naar Mark Rutte en wij zijn dan ook blij dat hij als collega leraar, ons initiatief een warm hart toedraagt. Het is de bedoeling ieder jaar een manifest te overhandigen.’

Wat is voor jou de meerwaarde van de Nieuw Amsterdam Raad?
‘De Nieuw Amsterdam Raad – een onafhankelijke adviesraad die aanbevelingen doet aan de gemeente – bestaat uit een team van 45 millennials waarvan ieder een eigen expertise heeft. Zo komt iemand uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de media, de wetenschap of de cultuur. Een aantal keer per jaar komt deze raad bijeen om stedelijke vraagstukken te agenderen en oplossingen te zoeken. Ik krijg zoveel energie van de Amsterdam Raad. Iedereen uit de community helpt en steunt elkaar. Zo hebben er 9 Nieuw Amsterdam Raadsleden hun dromen geuit in het manifest: ‘Meesters met dromen.’

You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want.

– Zig Ziglar

Wat wil je bereiken met de Nieuw Amsterdam Raad?
‘De Nieuw Amsterdam Raad heeft veel potentie. Voor nu zijn onze praktijken nog intern gericht. Het is de bedoeling dat we ons gaan profileren als stadmakers, waarbij onze ideeën en oplossingen voor stedelijke problemen daadwerkelijk worden uitgevoerd in de praktijk.’

Hoe ziet jouw stad van de toekomst eruit?
‘Mijn stad van de toekomst is een stad waarin iedereen zich welkom voelt. Dit is belangrijk. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ik hoop dat in mijn stad mensen van elkaar (willen) leren. In mijn ogen heeft een heterogene samenleving veel potentie; het bundelen van diverse cognitieve gedachten vergroot het vinden van oplossingen voor problemen. Het is dus de opgave om in de instituties iedereen te verwelkomen. Op die manier kunnen we elkaar versterken en deze opgave begint eigenlijk al bij het onderwijs, bij de crèche. Geen zwarte of witte, maar gemengde scholen zijn nodig. Het is van belang dat kinderen, ongeacht kleur, religie en het milieu, met elkaar in aanraking komen. Het onderwijs is een omgeving waar kinderen met elkaar spelen, van elkaar leren en samen iets kunnen bereiken.’

De Nieuw Amsterdam Raad spreekt met leden van de Amsterdamse Gemeenteraad op donderdag 22 november in het programma De Amsterdamse Zaak. Hoofdthema van de avond: Amsterdam, stad van, voor en door iedereen! Reserveer hier