De zelfrijdende auto in Amsterdam

Van het voorspellen van een aannemelijke toekomst naar het ontwerpen van een wenselijke toekomst.
Reageer

Wat gaat de toekomst ons brengen? En is onze stad klaar voor deze toekomst? Dat zijn vragen die vaak centraal staan in bijeenkomsten zoals die van maandag 27 juni in Pakhuis de Zwijger. Mijn stelling is dat dit niet de juiste vragen zijn. De toekomst is niet een soort onzichtbare kracht, een stuurloos element wat op ons afkomt. Nee, we maken de toekomst zelf. Ook een stad als Amsterdam bepaalt zijn eigen toekomst, zijn eigen lot. De vraag is dus niet of de stad klaar is voor de toekomst, maar de vraag is wat voor toekomst de stad wilt. Laten we vooral stoppen met het voorspellen van een aannemelijke toekomst en beginnen met het ontwerpen van een wenselijke toekomst.

Het thema van de avond op 27 juni is “self-driving solutions”. Over dit thema heeft het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid in 2015 een publicatie gemaakt waarin verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. Deze scenario’s bevinden zich op een kwadrant met een as voor “automatisering” en een as voor “delen”. Deze publicatie is gratis online beschikbaar.  

Schermafbeelding 2016-06-22 om 10.14.22

© Beeld uit het rapport ‘Chauffeur aan het stuur?’

De twee assen geven heel goed weer welke twee ontwikkelingen er op dit moment gaande zijn en waarover de keuzes gaan die gemaakt moeten worden. Wat voor soort “self-driving solutions” wil Amsterdam? Iedereen een eigen autonome auto, of “mobility as a service”? Of juist een mix daarvan? Als de keuzes daarover zijn gemaakt kan je als stad sturen om de wenselijke toekomst te gaan maken. 

De kracht van de verbeelding

In samenwerking met THNK school of creative leadership hebben we aan de hand van resultaten uit een workshop met de gemeente Amsterdam en andere stakeholders op het gebied van mobiliteit een aantal uitgangspunten geformuleerd waarover overeenstemming was. 

  • Delen is belangrijk en moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Alle participanten waren zich ervan bewust dat de auto een grote rol speelt in de openbare ruimte en dat het delen van mobiliteit de druk van de auto op de openbare ruimte sterk kan verminderen. 
  • De fiets blijft het belangrijkste vervoersmiddel in de stad. De e-bike biedt mogelijkheden om het fietsnetwerk te herzien en daarmee hogere snelheden mogelijk te maken zodat de fiets een steeds beter alternatief vormt voor gemotoriseerd vervoer.
  • De voetganger is vaak teruggedrongen tot de ruimte die overblijft als alle andere modaliteiten zijn gefaciliteerd. Dit is niet wenselijk en in de toekomst zal de voetganger meer aandacht moeten krijgen. 

Huidige technologische vooruitgang maken de bovenstaande uitgangspunten mogelijk. Het is volgens ons en THNK van wezenlijk belang om aan te tonen wat dit voor de ruimte in Amsterdam betekent. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Vanuit deze gedachte hebben we drie belangrijke knooppunten opnieuw ontworpen met als als belangrijkste uitgangspunten:

  • Amsterdam kiest voor een efficiënte mobiliteit door in te zetten op de transitie van bezit naar gebruik. Dit betekent dat autonome voortuigen voor een groot gedeelte niet in het bezit zijn van particulieren en dus weinig tijd in of om de stad geparkeerd hoeven te worden. 
  • De e-bike krijgt ruimte om als hoogwaardig alternatief te dienen voor gemotoriseerd vervoer.
  • De snelle metro en tramlijnen spelen een belangrijke rol in de nieuwe mix en moeten goed verbonden zijn met de andere modaliteiten. 

Maandag 27 juni tijdens Mobile City #3 Self-driving solutions zal Walter Dresscher van De Natuurlijke Stad de ontwerpen verder toelichten en laten zien.


Deze update is geschreven door Walter Dresscher van de Natuurlijke Stad. Hij heeft gewerkt aan een alternatief voor Amsterdam geïnspireerd door nieuwe technieken op het gebied van mobiliteit.