De waarde(ring) van stadmaken

Verslag van de tweede expeditie van het leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken.
Reageer

Op dinsdag 3 april kwam het leernetwerk Het Nieuwe Stadmaken bijeen voor de tweede stadexpeditie, die deze keer plaatsvond in Den Haag. Centraal tijdens deze dag stond het thema maatschappelijke waardecreatie: wat is het effect van een bepaalde activiteit, wat is de waarde hiervan (en wie bepaalt dat), en in hoeverre is deze waarde te ‘vangen’? Een kort verslag met waarde(volle) inzichten uit De Binckhorst, Den Haag.

©ReSourceCity

Case study: ReSourceCity

Aan het begin van de sessie gaven Sabrina Lindemann en Bram Heijkers (I’M BINCK) een korte presentatie over De Binckhorst. Ook vertelden ze over één van de projecten die ze nu aan het opzetten zijn: de circulaire hub ReSourceCity. In de afgelopen jaren heeft I’M BINCK verschillende bedrijven en ondernemingen geholpen om circulaire stappen te maken, maar de potentie van het gebied reikt verder. Volgens I’M BINCK moet ReSourceCity dé plek worden waar je binnen De Binckhorst de circulaire economie kunt ruiken, proeven, zien en ervaren. Maar wat kan ReSourceCity voor het gebied betekenen, en hoe is de waarde van dit project in woorden (en cijfers) te vangen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, gingen de deelnemers aan de slag met twee verschillende tools: De EffectenArena en WaardenKaarten. Onder begeleiding van expert Jochum Deuten (ontwikkelaar van deze methode, en zogeheten “Effecteur: een vakman met als specialisme het onderzoeken, inzichtelijk maken en optimaliseren van maatschappelijke effecten”), pasten ze deze methoden in twee stappen toe op de casuïstiek van ReSourceCity.

Stap 1: waarde vinden

© Jochum Deuten.

In het eerste dagdeel maakten de deelnemers kennis met De EffectenArena: een hulpmiddel waarmee de maatschappelijke effecten van een activiteit gedetailleerd uiteengezet en besproken kunnen worden.

De deelnemers pasten dit format (online gratis beschikbaar) in kleine groepen toe op de casuïstiek van ReSourceCity. Zo werd al gauw duidelijk welke investeerders (van geld, tijd, locaties, energie en meer) er betrokken zijn bij de uitvoer van de specifieke activiteiten (acties/plannen) voor het project, en welke effecten dat oplevert (het verschil dat gemaakt wordt). Tegelijkertijd werden de deelnemers uit Den Haag uitgedaagd om het daadwerkelijke doel van het ReSourceCity project zo secuur mogelijk te formuleren.

In kaart gebrachte effecten van ReSourceCity.

Tijdens de plenaire terugkoppeling bleek dat de verschillende groepen zich op verschillende subthema’s van het project richtten: waar de een keek naar de educatieve doelstelling die het project nastreefde, richtte de ander zich op de rol die ReSourceCity zou kunnen spelen in de afvalverwerking binnen het gebied, of in het versterken van de lokale economie, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. Ondanks dat de focus per tafel verschilde, zorgde het gebruik van De EffectenArena voor een dieper inzicht in ReSourceCity: door voortdurend de effecten, investeerders en activiteiten tot elkaar te verhouden, werden er regelmatige vergeten partijen, acties en resultaten aan het overzicht toegevoegd.

Stap 2: waarde vangen

In de middag richtte het gesprek zich op de ‘vangbaarheid’ van maatschappelijke waarde: welke waardecreatie vindt er plaats, hoe is deze waarde het best te omschrijven, en wie is de waardeerder van deze effecten? Door het inzetten van de WaardenKaarten werd de waarde van een effect specifiek geduid, wat ook ruimte bood om te kijken naar manieren om deze waarde ook echt te vangen.

Tegelijkertijd droeg het invullen van de WaardenKaarten bij aan het aanscherpen van de activiteiten die ondernomen worden: is de waarde die gecreëerd wordt wel goed genoeg ‘vangbaar’ voor de investeerder? En mocht dat niet het geval zijn, moet dit effect dan wel nagestreefd worden (of kan het actieplan aangepast?), en/of moeten er andere investeerders bij het project betrokken worden om de vangbaarheid te vergroten?

Het brede scala aan combinaties van ‘waarde’ en ‘waardeerder’ maakte in ieder geval duidelijk: maatschappelijke waarde ligt in the eye of the investor(s).