Blog De Week van de Energie

Donderdag: Vier succesvolle ondernemers over windenergie - Een verslag van duurzaaminversteren.nl
Reageer

Een verslag van duurzaaminversteren.nl

Op donderdag 18 september vond er in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam, als onderdeel van de week van de energie, een bijeenkomst plaats over “Nieuwe modellen voor de toekomst van windenergie”.

Tezamen met NDSM Energie, de Windunie, de Windcentrale, ging Duurzaaminvesteren.nl met de aanwezigen in gesprek over de ambitie om in Nederland in 2020 14% van onze energie duurzaam op te wekken, en de uitdagingen om deze ambitie te realiseren.

Nadat de ondernemers achter de Windcentrale, de Windunie, en NDSM Energie hadden verteld hoe zij, op vaak innovatieve manier, windenergie-projecten hebben weten te realiseren, gaf DuurzaamInvesteren uitleg hoe eigenaren en initiatiefnemers van windenergie-projecten draagvlak kunnen creëren, door burgers financieel te laten participeren in hun projecten.

De aanpak van DuurzaamInvesteren om, onder AFM-vergunning, aanbiedingen te tonen met een duidelijk risico-profiel en gedegen informatie, waarin investeerder middels betaling op een derdengeldenrekening van een notaris konden investeren, werd daarbij goed ontvangen.

In een aansluitend vraag & antwoord gesprek ontstond er een interessante discussie over de voorwaarden om succesvol windenergie-projecten te realiseren, alsook de voorwaarden om burgers verantwoord te laten participeren. De succesvoorwaarden die consequent genoemd werden waren:

  • Laat jezelf bijstaan door professionals;
  • Ga constructief het gesprek aan met vergunningverlenende instaties, omwonenden, en ander belanghebbenden;
  • Accepteer de uitdagingen (want die zijn er) en treedt ze positief tegemoet.

Ten aanzien van burgerparticipatie werd duidelijk, dat transparantie, een duidelijke uitleg van voordelen en risico’s, en toezicht hoog op het verlanglijstje staan. Voorwaarden waarin wij ons als DuurzaamInvesteren helemaal kunnen vinden, en waar wij ons nu en in de toekomst hard voor blijven maken.