Backstage met… Sjoerd van der Steen

Over zijn werk: "Ik wil meer kennis opbouwen op het gebied van onderwijs en dichter tegen de ontwikkelingen aan gaan zitten."
Reageer

Al op zijn 17e, toen Sjoerd nog in Den Haag woonde, vond hij de programmering van Pakhuis de Zwijger interessant. Nu organiseert hij zelf verschillende programma’s, zoals Van wie is de Metropool Regio Amsterdam? op 29 oktober. Maak hier kennis met Sjoerd, Programmamaker Economie, Democratie en Onderwijs.

Hoe ben je terecht gekomen bij Pakhuis de Zwijger?
‘Tijdens mijn studie politicologie heb ik veel programma’s in Pakhuis de Zwijger bezocht, met name over de financiële wereld en economie. Ik vind het tof dat het in Pakhuis enorm over transitie gaat en het gesprek actiegericht is. Toen ik klaar was met mijn studie heb ik hier stage gelopen, over de toekomst van werk. Aan het einde van mijn stage organiseerde ik een programma over burn-outs, een interessant fenomeen waar toen nog veel minder over was geschreven dan nu. Na dat programma heb ik een open sollicitatie gestuurd en ben ik aangenomen als programmamaker.’

Hoe zorg je dat jouw werk bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkelingen?
‘Aan de ene kant wil ik goed monitoren wat er gaande is. Wat is actueel? Wat is er al geschreven? En wat zijn de vragen die spelen op dit moment? Aan de andere kant kijk ik hoe we een verbinding kunnen maken tussen sprekers met verschillende posities en perspectieven. Hoe breng je hen bij elkaar, en hoe zorg je ervoor dat het iets oplevert wat mensen niet eerder hebben gehoord? Ik hoop op deze manier een stap verder te komen.’

Kun je iets vertellen over je programma Van wie is de MRA?
‘Het programma Van wie is de MRA? gaat over de Metropool Regio Amsterdam: een samenwerkingsverband tussen twee provincies, 33 gemeenten en Vervoerregio Amsterdam. Het programma zit in de serie New Democracy. In deze serie onderzoeken we welke innovatieve vormen van democratie er zijn, en hoe het anders kan. Op 29 oktober praten we hierover op het niveau van de MRA. Als één van de vijf grootste economieën van Europa zou je je af kunnen vragen of de MRA inmiddels geen eigen bestuur nodig heeft. De vraag is echter hoe dit eruit gaat zien en op welke manier zo’n bestuur wordt ingericht. Hoe zorg je dat de representativiteit gewaarborgd is: alleen door vertegenwoordigers te kiezen of kan het ook anders? In het programma gaan we onder andere met Rijk van Ark, directeur van MRA Bureau, en andere bestuurders en bewoners van de regio in gesprek over deze vragen. De democratische legitimiteit van de MRA staat hierbij centraal.’

Wat is je meest opmerkelijke ervaring tot nu toe?
‘Voor de verkiezingen van de gemeenteraad organiseerden we afgelopen januari het programma Tech & Policy. Vanuit Pakhuis agendeerden we dat er weinig aandacht was voor de ethische kant en enorme invloed van technologie op de stad. Bijna geen enkele partij sprak hierover, terwijl het een mega ontwikkeling is. Met grote partijen, stadmakers en mensen die op een toffe manier bezig zijn met denken over technologie in de stad gingen we in gesprek. Ik wil niet zeggen dat het mijn verdienste is, maar ik heb het idee dat na de verkiezingen en in het coalitieakkoord meer nadruk is komen te liggen op technologische vraagstukken in de stad. Het programma heeft naar mijn idee gezorgd voor inspiratie, waar mogelijk vervolgstappen uit zijn voortgekomen. Voor mij was het een programma waar je veel waardering uit kan halen, omdat je het gevoel hebt dat het iets heeft bijgedragen.’

Van welke collega heb je veel geleerd?
‘Laten we allereerst zeggen dat je van elke collega hier veel leert. Iedereen heeft een eigen perspectief en een eigen manier van kijken, dat is ontzettend gaaf. Als ik toch namen moet noemen: ik heb heel veel geleerd van oud-collega Mara, bij wie ik stage heb gelopen, en oud-collega Charlot, met wie ik intensief samenwerkte voor WeMakeThe.City en van wie ik heel veel kennis over gebiedsontwikkeling, samenwerking in de stad en Pakhuis de Zwijger heb gekregen. Daarnaast leer ik elke dag van mijn partner-in-crime Charley, en van Dymphie die op haar eigen manier alle facetten van programma-maken heeft geperfectioneerd.’

Wat wil je nog bereiken bij Pakhuis de Zwijger?
‘Ik wil de onderwijsprogrammering graag verder voortzetten. Als we het hier hebben over transitie en de uitdagingen van de 21eeeuw, hoor ik vaak dat onderwijs de oplossing is. Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop onderwijs nu wordt gegeven en is ingericht vraagt om verandering. Hoe kan het beter aansluiten bij de uitdagingen waar we nu voor staan? Dit gaat over verschillende thema’s: van het omgaan met, en de invloed van technologie op mens en samenleving, naar de vroege manier van selecteren en de boost in de waardering van leerkrachten. Ik wil meer kennis opbouwen op het gebied van onderwijs en dichter tegen de ontwikkelingen aan gaan zitten.’