Backstage met… Max de Ploeg

Hoe Max een podium biedt aan diverse groepen, individuen en onderwerpen rondom de Inclusieve Stad.
Reageer

Vier jaar geleden was hij al actief bij studentengroepen die bezig waren met het dekoloniseren van de universiteit. Nu organiseert Max de Ploeg bij Pakhuis de Zwijger programma’s over thema’s rondom de Inclusieve Stad. Lees hier meer over Max en zijn programma’s.


Hoe ben je terecht gekomen bij Pakhuis de Zwijger?
‘Tijdens de studentendemonstraties vier jaar geleden was ik actief bij studentengroepen die bezig waren met het dekoloniseren van de universiteit. Door allerlei activiteiten te organiseren om meer bewustzijn te bewerkstelligen en dit onderwerp te agenderen, heb ik mijn kennis en netwerk uitgebreid over onderwerpen die raken aan thema’s van de inclusieve stad. Ik heb daarna een jaar gewerkt als cultureel en maatschappelijk programmamaker bij Studio/K. Vanuit mijn kennis, netwerk, expertise en ervaring heb ik toen een open sollicitatiebrief gestuurd naar Pakhuis en ben daar een uitbreiding en versterking geworden van de programmeringen rondom de Inclusieve Stad.’

Hoe zorg je dat jouw werk bijdraagt aan maatschappelijke ontwikkelingen?
‘Ik wil een platform bieden aan groepen, individuen en onderwerpen die normaal minder makkelijk een podium krijgen. Thema’s die onderbelicht of moeilijk bespreekbaar zijn probeer ik bespreekbaar te maken en te agenderen. Door, voor en samen met de groepen die aan het programma meedoen geef ik het programma inhoudelijk vorm. Het is belangrijk om open te staan voor andere vormen van taal en communicatie, die dichter bij de manier van denken liggen en spreken vanuit de groepen zelf.

De evenementen brengen mensen met elkaar in contact, waardoor zij hun netwerken kunnen uitbreiden en zelf ook meer uit het programma halen. Met verschillende groepen die werken aan oplossingen van problemen, zoek ik naar verdieping en bewustwording. Hiermee hoop ik meerdere perspectieven te laten zien en motivatie en inspiratie mee te geven waardoor nieuwe dialogen ontstaan. Hoe beter de groepen hun eigen verhaal kunnen vertellen en uitdiepen, hoe geslaagder het evenement.’

Kun je iets vertellen over de Congoweek: Breaking the Silence?
‘In het kader van de Congoweek organiseren we het programma Congoweek: Breaking the Silence op woensdag 17 oktober. Verschillende diaspora uit de Congo vestigen in deze week aandacht op de gebeurtenissen tussen 1996 en nu in de Congo, één van de grootste catastrofes die plaatsvond sinds de Tweede Wereldoorlog. Het conflict en de humanitaire crisis is ontstaan door werving van grondstoffen en mineralen die worden gebruikt in onze laptops, telefoons en militaire industrie. Vijf tot zes miljoen mensen kwamen hierbij om het leven. Hoe komt het dat wij daar niks van weten? Welke rol spelen media en berichtgeving hierin? Tijdens het programma gaan we hierover praten met onder anderen journalist en schrijver Olivier van Beemen. Ook zullen Sylvestre Mido, Patricia Servant en Dana Yumani, die actief zijn bij Congolese Action Youth Platform, De Congoweek en Landelijk Overleg Afrikanen vanuit Congolese diaspora, aanwezig zijn om in gesprek te gaan over dit onderwerp.’

Wat is je meest opmerkelijke ervaring bij Pakhuis tot nu toe?
‘Een paar weken geleden organiseerde ik een netwerkdiner. We brachten diverse mensen bij elkaar die actief zijn op onderwerpen rondom de inclusieve stad om met elkaar te eten en te brainstormen. Tijdens de avond werden er ideeën en ervaringen uitgewisseld, gecombineerd met eten en wat muziek. De sfeer en energie was erg goed. Ik kreeg het gevoel een thuisplek te kunnen geven aan deze toch moeilijke onderwerpen, en aan mensen die zich soms als geïsoleerde individuen moeten bewegen in een bepaalde context. Het was erg inspirerend om deze mensen samen te kunnen brengen.’

Netwerk en brainstorm diner Inclusieve Stad © Pakhuis de Zwijger

Wat wil je nog bereiken bij Pakhuis?
‘Ik wil de onderwerpen waar ik mee bezig ben steviger en structureler op de agenda zetten in de hele stad. Pakhuis kan hierbij als een soort katalysator werken, waardoor mensen elkaar sneller opzoeken na een programma en samenwerkingen aangaan. Bepaalde thema’s wil ik structureler op de agenda zetten door jaarlijks terugkerende momenten. We willen bijvoorbeeld de week tegen racisme organiseren rond 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Samen met andere partijen proberen we zo de zichtbaarheid van bepaalde onderwerpen te vergroten. Doordat we steeds meer samenwerkingen aangaan met meer diverse groepen, hoop ik dat dit over een tijd ook meer gaat uitstralen naar het interne personeelsbestand en gehele netwerk van Pakhuis de Zwijger. Tot slot hoop ik een ruimte te kunnen blijven bieden waar mensen uit diverse groepen zichzelf kunnen zijn, waarbij Pakhuis wordt gezien als een benaderbaar en open huis.’