Alle gesprekken
GESPREK Welke mobiliteitsvraagstukken hebben we nog niet besproken?
Start een gesprek
praat mee over Gebiedsontwikkeling

Welke mobiliteitsvraagstukken hebben we nog niet besproken?

Tijdens het programma We staan stil op 4 september kwam het mobiliteitsvraagstuk in de Metropoolregio Amsterdam ter sprake. Tijdens het programma werd duidelijk dat we zo snel mogelijk maatregelen moeten nemen tegen de verkeersdrukte. Conclusie? Als we nu niks doen komen we letterlijk en figuurlijk stil te staan. In het verslag van de avond lees je meer over mogelijke oplossingen, waaronder een verlengde Noord-Zuidlijn en veel minder (openbare) ruimte voor de auto, en kun je het programma terugkijken. Nu ben ik benieuwd naar de vraagstukken die nog niet aan bod zijn gekomen.

Welke belangrijke mobiliteitskwesties wil jij tijdens de volgende bijeenkomst op de agenda zetten?'

Dit gesprek is gestart naar aanleiding van
Gebiedsontwikkeling
29