Alle gesprekken
GESPREK Hoe werken bewoners mee aan de overstap naar een stad zonder aardgas?
Start een gesprek
praat mee over Energie

Hoe werken bewoners mee aan de overstap naar een stad zonder aardgas?

Amsterdam moet in 2050 een aardgasloze stad zijn. Gasgestookte haarden en CV-ketels verwarmen dan niet langer onze huizen, maar maken plaats voor alternatieve warmtevoorziening. Het gasfornuis ruimt het veld voor inductie koken. De gemeente Amsterdam kiest in deze transitie voor een gebiedsgerichte aanpak. Per gebied wordt bekeken wat de beste aanpak is en welke alternatieven het meest geschikt zijn. Eén ding is duidelijk: 'van het gas af' gaat over meer dan geld en technologie.

Op welke manier en hoedanigheid (eigenaarschap, zeggenschap etc.) kun je als Amsterdammer/bewoner meewerken aan de transitie naar een aardgasloze stad?

Dit gesprek is gestart naar aanleiding van
De Energietransitie
16