New Democracy
Over democratische vernieuwing als transitiefenomeen

Is de democratie in transitie? Traditionele democratische instituties, zoals verkiezingen en politieke partijen boeten aan kracht en waardering in. Andere spelers zoals bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en coöperaties nemen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor het publieke op zich. Maar is dit een tijd van een grote verandering?

Met New Democracy onderzoeken we democratische vernieuwing als transitiefenomeen. Een transitie komt tot stand als een landschap van maatschappelijke trends tegelijkertijd met niches van innovatie praktijken het regime van het bestaande systeem tot verandering dwingen. New Democracy kijkt naar de effecten van transities in vele verschillende domeinen zoals energie, zorg en gebiedsontwikkeling op hoe we de democratie hebben georganiseerd. Tegelijkertijd kijken we ook naar de transitie van de democratie zelf als voorwaarde voor de transities binnen andere domeinen.

In samenwerking met

Inhoud

Met New Democracy zoeken we naar ontwerpprincipes voor een nieuwe democratie. We doen dat vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken. We kijken naar mogelijkheden voor een digitale democratie, we onderzoeken welke rol commons en co-creatie kunnen spelen en hoe economie en democratie zich tot elkaar verhouden. We geven een inkijk in kritische analyses van het democratisch systeem en delen ontwikkelingen op het gebied van vernieuwing van traditionele instituties.

Featured stories

First things first. Wat moet je echt lezen, kijken, luisteren over New Democracy?