Privé: MensenWerk
Hoe geven we "ruimte" aan de toekomst van werk?

Het werklandschap verandert in hoog tempo. Er wordt zelfs gesproken over een nieuwe industriële revolutie, met flexibilisering, democratisering en robotisering als kernwoorden. Met deze transitie van werk zijn niet alleen economische of sociale vragen gemoeid, ook ruimtelijke opgaven spelen een rol.
Hoe zien de kantoren, industrieën en werkplekken van de toekomst eruit? Hoe verhouden zij zich tot de woningbouw en andere programma’s? Wat is de mogelijkheid tot menging?
Het dossier MensenWerk is een zoektocht naar de toekomst van stedelijk leven en planning voor het onbekende. De centrale vraag is niet zozeer wat de exacte programmering van de toekomstige stedelijke gebieden zou moeten zijn, eerder: ‘Hoe geven we ‘ruimte’ aan de toekomst van werk?’

In samenwerking met

De werktransitie

Technologische en sociale innovaties vragen om aanpassingsvermogen, terwijl alles om ons heen op zo'n hoog tempo verandert, dat het bijna ongrijpbaar is. De toekomst wordt steeds minder voorspelbaar. Eigenlijk is er maar één zekerheid. En dat is continue verandering. Welke trends zijn de motor achter deze werktransitie? Wat voor nieuwe thema’s of waarden ontstaan er binnen het domein werk? Hoe denken de experts erover?

Trends

Verschillende trends spelen een belangrijke rol als motor achter de transitie van werk. Niet alleen onze maatschappij verandert, ook de wereld om ons heen is aan het veranderen. Bovendien verandert ons sociale contract; de balans tussen vrije tijd en werk verschuift, net als de verdeling van inkomen, kennis en macht.