Huisvesting
De toekomst van de sociale huur

De vraag naar (betaalbare) woonruimte is in Amsterdam explosief gestegen. Dit is onder ander het gevolg van recente veranderingen binnen het sociale en fysieke domein. De verschillende transities in de zorg leiden er bijvoorbeeld toe dat meer in de buurt opgelost moet worden. Daarnaast mogen woningcorporaties niet meer zomaar investeringen doen in een buurt. Verder is de wachttijd voor een sociale huurwoning toegenomen, nemen kwetsbare groepen een grote hap uit het sociale aanbod en speelt het huidige woningmarkt systeem tweedeling in de hand: tussenvormen voor middeninkomens zijn er nauwelijks. In dit dossier vind je meer informatie over huisvestingsvraagstukken en -oplossingen voor Amsterdam en de regio.

In samenwerking met

Huisvesting programma's

Met Huisvesting zoeken we naar inzichten en oplossingen voor vraagstukken rondom sociale huisvesting. We doen dat vanuit verschillende perspectieven en invalshoeken, vanuit praktijk, beleid en wetenschap. Zie hier een overzicht van alle programma's.

#16 Buurtwensen

De zorgtransitie van de afgelopen jaren wordt steeds meer zichtbaar in Amsterdam. Zo krijgen veel kwetsbare doelgroepen niet meer de zorg in de veilige omgeving van woonzorgcomplexen, maar in reguliere huizen. Hoe worden buurtbewoners bijgestaan in al deze veranderingen en hoe weten we nog wat er onder hen leeft? En hoe gaan organisaties zoals woningcorporaties om met de signalen van bewoners? We praten erover met corporaties, de gemeente, welzijns- en zorginstanties en uiteraard met de bewoners zelf.

#15 Duurzaam Wonen

De Amsterdamse woningcorporaties moeten versneld verduurzamen om in 2050 alle woningen energieneutraal te krijgen. Dat betekent inzetten op aardgasloos wonen, zonnepanelen, woningisolatie en warmtenetaansluiting. Maar de weg naar verduurzaming kent vele hobbels: wetgeving, bewonerswensen en financiën maken grootschalige projecten lastig en kostbaar. Zo moet bijvoorbeeld 70% van de huurders akkoord gaan met maatregelen om bestaande bouw te verduurzamen. Zijn de huidige voorwaarden om corporatiewoningen te verduurzamen nog wel in lijn met de opgave die er ligt? Is er andere wetgeving nodig? Of moeten de prioriteiten van corporaties en huurders veranderen?

Huisvesting verkiezingsspecial De Toekomst van de Sociale Huur

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht gaan we in gesprek met de politieke partijen over sociale woningbouw in Amsterdam. De woningmarkt is overspannen, de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn enorm en de doorstroom stagneert al jaren. Hoe zorgen de partijen ervoor dat mensen met een kleine portemonnee in de stad kunnen blijven wonen?