We staan stil

Hoe kunnen we voorkomen dat de Metropoolregio Amsterdam dichtslibt? Een avond met o.a. Geert Kloppenburg en Ton Verhoeven.
Reageer

Het mobiliteitsvraagstuk in de Metropoolregio Amsterdam is actueler dan ooit. De aanwas van het aantal bewoners en bezoekers in de MRA blijft maar toenemen, maar noodzakelijke investeringen in infrastructuur voor onze sterk groeiende metropool blijven achterwege. Simpel gezegd, als we nu niks doen komen we letterlijk en figuurlijk stil te staan. In het programma We staan stil op 4 september werd de Mobility Council in het leven geroepen om de metropool bereikbaar te houden.

Geert Kloppenburg

Een extra lange Noord-Zuidlijn

Dat we zo snel mogelijk maatregelen moeten nemen werd snel duidelijk na de indrukwekkende presentatie van Geert Kloppenburg. Als adviseur op het gebied van stedelijke mobiliteit vergeleek hij steden als Londen en Parijs met een groot vervoersnetwerk met de nog veel minder ontwikkelde MRA. Oplossingen, zoals het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol over bestaand spoor, zijn volgens hem een no-brainer om de druk van toeristen op het OV-netwerk te verlichten.

De verkeersstromen van Amsterdam, Londen en Parijs

Maximaal 30 minuten reistijd

Hierna was het de beurt aan de 20-koppige Mobility Council om met elkaar in gesprek te gaan. Volgens Alexandra van Huffelen, directrice van het GVB, wordt de metropool steeds dichtbevolkter en wordt de urgentie om de MRA bereikbaar te houden alleen maar groter. De reistijd in de metropool loopt nu gemakkelijk op tot anderhalf uur. Veel te lang voor een snelgroeiende regio met veel woon-werkverkeer. De maximale reistijd zou 30 minuten moeten bedragen, wat zorgt voor een verhoging van de concurrentiepositie van Amsterdam ten opzichte van andere steden.

Minder ruimte voor de auto

De auto heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de verplaatsing van mensen binnen de MRA. Met het blik op de toekomst zal deze positie drastisch gaan veranderen. Niet alleen omdat de auto vervuilend is voor het milieu, maar ook omdat de auto veel ruimte inneemt in de stad. Ongeveer 70% van de openbare ruimte wordt gevuld met auto’s, zowel stilstaand of bewegend. Al deze ruimte kan benut worden voor bijvoorbeeld stoepen, groen en speelplekken voor kinderen, die de stad levendiger en veiliger maken.

Volgens architect en stedenbouwkundige Ton Venhoeven is de stad ontworpen rondom de fiets, en is dit op een gegeven moment doorontwikkeld naar het ontwerpen rondom de auto. Bij deze ontwikkeling hebben we echter een schaalkwestie over het hoofd gezien. De stad kan de grote verkeersstromen auto’s namelijk niet aan. Het is nog niet duidelijk hoe dit vraagstuk opgelost kan worden, omdat elke mogelijk oplossing vastloopt op het financiële gedeelte. Wie neemt de (financiële) verantwoordelijkheid voor de mobiele stad?

We staan (nog) stil?

Het enthousiaste publiek, de pers en de gemotiveerde Mobility Council zijn het erover eens: mobiliteit moet op de agenda worden gezet. Dit gesprek leverde al veel verschillende perspectieven en zelfs wat concrete oplossingen op, maar er zijn nog genoeg onderwerpen onbelicht gebleven, waaronder de logistieke uitdagingen van de stad. Tijd om het gesprek voort te zetten in een intiemere sessie waarbij we verdiepen, prioriteren, gebiedsgericht inzoomen, experimenten duiden en onderzoeksresultaten te delen om zo tot een integrale mobiliteitsvisie te komen. Op 15 november praten we verder in We staan nog stil. Laat jij je mening horen?