Verslag Zeeburgereiland meetup #19

Lees hier wat er besproken is tijdens de negentiende Zeeburgereiland Meetup
Reageer

Opening meet-up door Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger.

Deze meetup werd georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en de gemeente Amsterdam. In de reeks meetups worden diverse vraagstukken omtrent de ontwikkeling van de Sportheldenbuurt Zeeburgereiland bespreekbaar. Het doel van de meetups is om bewoners, potentiele bewoners en wijk initiatieven bij elkaar te brengen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

Update: Esther Moors, projectmanager Sportheldenbuurt, Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam

Enkele korte mededelingen over de Bedrijvenstrook

 • vanaf 16 januari 2017 ook betaald parkeren op de Bedrijvenstrook.
 • planvorming Bedrijvenstrook laat nog even op zich wachten. Later dit jaar meer informatie vanuit de gemeente Amsterdam.
 • Nuon begint binnenkort met het aanleggen van deel stadswarmtenetwerk. Hiermee wordt het netwerk Zeeburgereiland aan IJburg gekoppeld. Dit betekent dat een boring gaat plaatsvinden die uitkomt op de Bedrijvenstrook. Dit vindt allemaal plaats tussen februari en zomer 2017. In maart zal er een werkterrein worden ingericht ten noorden van Kriterion. In juni/ juli een tijdelijke wegafsluiting bij de Marie Baronlaan. Alles blijft bereikbaar, maar voor Haddock moet worden omgereden. Meer informatie op https://www.nuon.com/activiteiten/producten-en-diensten/stadswarmteprojecten/warmtetransportleiding-zeeburgereiland/

Mededelingen over de Sportheldenbuurt

 • Er is initiatief voor transformatie van het 2e Slibvijzelgemaal (noordkant) tot een 1 kamerhotel. Initiatiefnemer heeft een vergunning aangevraagd en gekregen. Grond en Ontwikkeling is nog met initiatiefnemer in gesprek. Meer informatie volgt.
 • De gemeente wil met de omwonenden rondom het noordelijke Slibvijzelgemaal nadenken over de speelplek hieromheen. Dit stond altijd al daar gepland. In het verleden is gekeken naar integreren slibvijzelgemaal in speelplek; dit was niet haalbaar. Een andere functie in slibvijzelgemaal betekent dat opnieuw naar ontwerp speelplek gekeken moet worden. Omwonenden worden hiervoor gericht uitgenodigd, maar als mensen willen meedoen kunnen ze zich melden bij Darius.
 • Bij complex Y-City (Mary van der Sluisstraat) wordt een tijdelijke voetgangersverbinding aangelegd om van de Mary van der Sluisstraat naar de Zuiderzeeweg en het kruispunt van de IJburglaan te gaan.
 • Binnenkort start de aanleg van de 5 fiets- en/of voetgangersbruggetjes. Eerste wordt opgeleverd eind maart bij studentencomplex Smiley. Verwachting is dat alle 5 de bruggen begin mei in gebruik zijn.
 • Start bouw blok 10 (Heroes) in februari. Het blok bestaat uit drie gebouwen aan de noordzijde sportvelden.
 • Strook 2A; laatste strookje zelfbouwkavels is op de markt gebracht. Er was veel interesse/inschrijvingen.
 • Extra tijdelijke parkeerplekken bij IKC school aan Faas Wilkesstraat (anticiperend op bouwwerkzaamheden bij strook 5B in de John Blankensteinstraat)
 • Strook 5B; (John Blankensteinstraat) Nuon gaat hier binnenkort ook werkzaamheden verrichten. Bewoners worden nog geïnformeerd.
 • Op de Alida van der Bosstraat is parallel aan het tijdelijke fietspad, het definitieve fietspad aangelegd. Hiermee is het IJburg College 2 bereikbaar.
 • Voor blok 29BC (ca. 100 sociale huurwoningen) is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.
 • De blaashal is in gebruik door scholen en verenigingen, maar ook particulieren kunnen hier gebruik van maken. Als mensen dit willen huren dan kan dat via het sportpunt van de gemeente. Online of telefoonnummer van de gemeente 14020.
 • Definitieve inrichting van de openbare ruimte vind geleidelijk plaats. Nu bezig rondom het westelijke deel van de John Blankensteinstraat.

Vragen:

 • Veel vuil en bouwafval in de sloten. Wordt dit nog schoongemaakt?
  Antwoord: we gaan het uitzoeken. Er is gemaaid bij sloten (voor zover toegankelijk); er moet ook nog gebaggerd gaan worden. Volgende Meetup meer informatie.
 • Wanneer start bouw Urban Skatezone?
  Antwoord: september/ oktober 2017
 • Waar en hoeveel ontsluitingen komen er voor de auto’s voor de wijk?
  Antwoord: Er komen 2 ontsluitingen voor auto’s in de wijk; aan de oostzijde via de Faas Wilkesstraat en de Bedrijvenstrook (momenteel ook in gebruik) en aan de westzijde via de Eef Kamerbeekstraat en Zuiderzeeweg (nu in gebruik als route voor bouwverkeer).
 • Mensen met scootmobiel kunnen niet over de tijdelijke voetgangersverbinding Mary van der Sluisstraat – Zuiderzeeweg; het is te smal door de hekjes.
  Antwoord: we nemen het mee in werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt. Volgende Meetup meer informatie.
 • Hoe is luchtkwaliteit van dit gebied gemeten?
  Antwoord: voorafgaand aan ontwikkeling wordt dit onderzocht (bestemmingsplan). Daarnaast wordt regelmatig gemonitord. Volgende keer op meer info over welke partij wat doet.
 • Er wordt geluidsoverlast ervaren bij de zelfbouwkavels Kea Boumanstraat van verkeer noordzijde Zeeburgertunnel; mate hangt af van windrichting.
 • Op de dijk / onder de Schellingwouderbrug zou een ‘obstakel’ komen zodat mensen daar niet hard onder door kunnen rijden, maar dit is niet gebeurd.
  Antwoord: we gaan het navragen bij wegbeheerder. Volgende Meetup meer informatie.
 • Op kruispunt op de Bedrijvenstrook (Faas Wilkesstraat / uitrit parkeerplaats bij Haddock) wordt vaak geen voorrang verleend. Kan duidelijker worden aangegeven wie voorrang heeft? Nemen het mee naar werkgroep verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt. Volgende Meetup meer informatie.
 • Veel vragen over de inrichting van de openbare ruimte. Volgende Meetup komt de ontwerper van de openbare ruimte van de gemeente weer langs om hier meer informatie over te geven.
 • Zou een verkeersdrempel kunnen worden aangelegdop de Leo Hornstraat / Faas Wilkesstraat? Daar wordt erg hard gereden. Antwoord: Nemen het mee naar werkgroep verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt. Volgende Meetup meer informatie.
 • 1x in de ca. 6 weken is er een werkgroep Verkeer(sveiligheid) Sportheldenbuurt. Aanmelden om aanwezig te zijn (niet noodzakelijk!) of om aandacht voor iets te vragen kan via de gemeente, zeeburgereiland@pmb.amsterdam.nl . Volgende meetup data overleg kenbaar maken. 23 januari is de volgende.
 • BPD zou plan van blok 12 presenteren, maar kon toch niet aanwezig zijn. Ze zullen worden uitgenodigd voor de volgende Meetup.
 • In blok 4.2 aan de Rie Mastenbroekstraat komt een (kleine) buurtwinkel in de plint.
 • Zijn de instellingen van verkeerslichten bij kruising IJburglaan / Bob Haarmslaan aangepast? Er moet lang gewacht worden en ze staan maar kort op groen. Wordt nagevraagd.
 • De Meetups worden elke keer goed bezocht en er zijn weer veel nieuwe bewoners bij. Tijdens de Meetups wordt veel informatie gedeeld en er is ruimte voor bewoners om iets in te brengen. Gebiedsontwikkeling is opdrachtgever voor Meetups tot zomer. Esther doet weer een oproep aan iedereen om de Meetups meer in gezamenlijkheid te organiseren, en niet alleen door Pakhuis De Zwijger en gemeente. Welk groepje bewoners doet mee met het voorbereidend overleg (ca 1 uur, één a twee weken voor Meetup)? Een aantal mensen van Nautilus doen al mee, maar wie wilt nog meer meedoen? Dit is een eerste stap om de Meetups anders te te organiseren. Aanmelden of meer info via Darius Riesener of zeeburgereiland@pmb.amsterdam.nl
 • Om op de hoogte te blijven van alle informatie op Zeeburgereiland kan iedereen https://www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland raadplegen. Hierin staan ook alle linkjes naar de Facebook pagina’s en nieuwsbrieven.

Welkom Stelle College, door Rik Volder (Directeur)

Stelle College 2.0 is een VMBO (basis en kader) school. Voor de zomer trekken ze in het tijdelijke schoolgebouw op Zeeburgereiland. De nieuwbouw is gestart op blok 22A; verhuizing naar de nieuwe gebouw april 2018.
Profiel Onderbouw:
– ICT klas: media en design
– Kunst: art, fashion en design
– Sport: sportclinics;

Bovenbouw:
– MVI (media, vormgeving en ict)
– E&O (economie & ondernemen)
– D&P (dienstverlening en producten)

Presentatie Leeuwenkamp Architecten en Smit’s bouwbedrijf

Prijsvraag silo’s door Ilse Lubrun (projectmanager prijsvraag Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam)

De silo’s worden getenderd dmv een prijsvraag. 1 maart 2017 start prijsvraag voor de silo’s. Zo veel mogelijk mensen kunnen meedoen. De jury bestaat uit een omwonenden jury en een deskundigen jury. De jury’s worden momenteel samengesteld.

Twee belangrijke toetsingscriteria voor jury’s:

 1. Visie op programma en ruimtelijke kwaliteit;
  – Bijzondere programmamix en hoge mate van publiekstoegankelijkheid
  – Positief effect van het programma op verschillende schaalniveaus
 1. De silo’s moeten als silo’s herkenbaar blijven.

Plannen krijgen meer punten naarmate ze ‘duurzamer’ zijn. Hoe hoger de BREEAM score, hoe meer punten voor het plan.

Daarnaast wordt er getoetst op ervaring en financiële haalbaarheid van de initiatieven.

Financiële haalbaarheid van het project is belangrijk. Straks is alle informatie te vinden in de selectiebrochure, die bij start prijsvraag wordt gepubliceerd. Ook te volgen via www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland.

Pitches & Updates

1. Update: Terugblik bijeenkomst ‘welkom statushouders’ in de wijk. Alliantie in samenwerking met Stadsdeel Oost door Helma Verkleij (Nautilus)

Initatief “Welkom Statushouders”. Een bijeenkomst om met bewoners te praten over hoe statushouders kunnen worden verwelkomd in de buurt. Voorbeeld: buddy’s, vertalers, inzameling van spullen voor de woningen.

Een oproep aan iedereen die mee wilt doen en denken. De volgende bijeenkomst is op 17 januari om 20:00 uur bij Nautilus.

2. Update: Gebiedonline/platform voor Zeeburgereiland door Michel Vogler, (Gebiedonline)

Voor geïnteresseerden die mee willen doen aan het ontwikkelen en vormgeving van het platform. Volgende keer bij elkaar op 1 maart.