Verslag Field Trip naar Thessaloniki

Nancy van Asseldonk schreef dit verslag over de reis naar Thessaloniki.
Reageer

De driedaagse ‘Metropolitan Field Trip’ naar Thessaloniki, georganiseerd door Stipo samen met Pakhuis de Zwijger en Vereniging Deltametropool, had als thema City of Youth. Doel was de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen stadmakers in Europa. Tijdens deze studiereis ging het dan ook niet om de rijke geschiedenis van de stad, maar de vraag hoe de toekomst van de stad er uit kan zien. En belangrijker nog – van wie is de stad?