New Europe City Makers Summit: tijd voor actie!

De City Makers Agenda is toegevoegd aan de Urban Agenda for the EU.
Reageer

Na drie dagen van ontmoetingen, kennis uitwisseling en nieuwe verbindingen tussen Stadmakers uit Nederland en Europa was het tijd om de kracht van de Stadmakers te delen met de rest van Europa. Charlot Schans, projectleider van New Europe, en Amalia Zepou, vice-burgemeester van Athene, presenteerden de Agenda Stadmakers – City Makers Agenda – tijdens een informele ministerraad over de Urban Agenda for the EU. Later die dag, terwijl Stadmakers druk bezig waren met het maken van de stad in Pakhuis de Zwijger, bereikte hen het nieuws dat de Urban Agenda is geaccepteerd en dat de Agenda Stadmakers als annex wordt toegevoegd. Twee jaar hard werken heeft zich uitbetaald!

Op deze laatste dag van de City Makers Summit konden Stadmakers uit de netwerken van Nieuw Nederland en New Europe workshops volgen, lezingen bijwonen en zelfs spellen spelen om hun kennis en ervaring in te zetten om verder te bouwen aan de stad van morgen.

Kijk een deel van de sessies op deze laatste dag hieronder terug.

Europe By People

Wat zijn de gedeelde waarden van de Europese Stadmakers? Een inspirerend gesprek tussen onder anderen Christian Iaione, Alexandrina Najmowicz en Amalia Zepou.

New Democracy and the Co-City

Hoe kunnen de ideeën en initiatieven van Stadmakers worden gebruikt om nieuwe bestuursvormen te creëren?

Circular Economy

De stad van de toekomst draait niet meer op een lineaire, maar op een circulaire economie. “Nu zijn steden grote afval-producerende fabrieken.” Hoe kunnen we steden, en belangrijker, de mind-set van bewoners veranderen?

Closing Session

P5300049

Tijdens de afsluitende bijeenkomst werd nog eens de meerwaarde van Stadmaken en Stadmakers aangehaald door Peter Groenendaal van Placemaking Plus: “De community is de expert, de Stadmakers zijn de middelen.” Als het aan Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, ligt, vindt de tweede City Makers Summit plaats in Athene. Blok eind mei 2017 dus in je agenda!