De toekomst van het Amsterdams mbo

In gesprek over de toekomst van het mbo-onderwijs in de veranderende stad Amsterdam.
Reageer

Tijdens de bijeenkomst Toekomst mbo Amsterdam namen ruim 200 docenten, bestuurders, studenten, beleidsmedewerkers, onderzoekers en de gemeente Amsterdam plaats aan lange eettafels, om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van het mbo in Amsterdam. Een korte samenvatting.

Het programma ‘Toekomst mbo Amsterdam‘ is mogelijk gemaakt in samenwerking met de gemeente AmsterdamMediacollege AmsterdamROC van AmsterdamROC TOP en de HMC mbo vakschool.

©Getekend Verslag

Van student tot wereldburger

Wethouder Simone Kukenheim opende de avond met haar visie op het mbo onderwijs in Amsterdam:

Goed onderwijs betekent niet alleen beroepsonderwijs, maar ook het aanleren en verder verstevigen van sociale vaardigheden. We moeten studenten niet alleen klaarmaken voor de arbeidsmarkt van overmorgen, maar ook voor het leven. Het Amsterdams mbo leidt studenten op tot empathische, creatieve en innovatieve wereldburgers.

©Getekend Verslag

Trots op het mbo

Aan de hand van vragen en stellingen haalde moderator Onyema Onwuka de gehele avond input op uit de zaal. Zo opende ze het gesprek met de vraag: wat gaat er goed in het mbo?

Na iedere stelling ging de zaal druk met elkaar in gesprek, om vervolgens mondeling of via de app mentimeter hun reacties te geven. Zo gaven veel aanwezigen aan trots te zijn op het mbo: het mbo straalt vakmanschap uit en men ziet steeds meer ruimte voor innovatie en ontwikkeling. De samenwerking tussen de mbo-instellingen en de gemeente (die door de MBO-Agenda tot stand is gekomen) heeft bovendien meer ruimte geboden voor de ontwikkeling van de eigen professionaliteit en die van onderwijsteams.

© Getekend Verslag

Lesgeven in de 21e eeuw

Gedurende de avond werden er door een aantal onderwijsprofessionals ‘pitches’ gegeven over de toekomst van het mbo onderwijs. Na iedere pitch werd de zaal om reactie gevraagd. Zo stelde projectleider Practoraat Mediawijsheid Zoé ten Brink (Mediacollege Amsterdam) de vraag: wat hebben docenten nodig om studenten toekomstbestendig op te leiden?

Investeren in hybride leeromgevingen en meer aandacht voor wederkerig leren, kwam als reactie uit de zaal. Een docent van een fietsopleiding vertelde dat één van zijn studenten tijdens een stage de opdracht kreeg om een elektrische fiets te repareren: “deze opdracht (die buiten het curriculum valt) neemt de student als ervaring mee terug de school in en daar leren we allemaal van”.

©Getekend Verslag.

Van lijdend naar leidend

Groei is goed! Maar kan iedereen straks wel meedoen op die veranderende en snel groeiende arbeidsmarkt? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat alle jongeren in het mbo mee kunnen blijven doen?

Dit was het perspectief wat opleidingcoördinator Andrea Harrell met de zaal deelde -en haar bevlogen optreden raakte duidelijk een snaar: er is behoefte aan meer maatwerk, zodat de leerling het stelsel leidt, in plaats van andersom. Laten we de stap maken “van lijdend naar leidend!”, waarbij de leerbehoefte en leerwens van de leerling centraal staat.

© Getekend Verslag

Co-creatie tussen onderwijs, bedrijfsleven en student

Als we studenten willen voorbereiden op een snel veranderend beroepenveld, dan moeten de werkgevers de onderwijsinhoud bepalen.

Voor de meeste bezoekers ging deze prikkelende stelling, gepitcht door projectleider Lieke Koningen (ROC van Amsterdam) en Huib van Santen (directeur VAZO), een stap te ver. Men ziet meer heil in co-creatie: het onderwijs en het bedrijfsleven moeten het toekomstgericht onderwijs samen vormgeven, zonder hierbij de student te vergeten.

Hoogleraar Marc van der Meer vatte de avond uiteindelijk samen:

Blijven inzetten op het versterken van de professionele cultuur binnen onderwijsteams, bevorderen van het pedagogische klimaat, wederkerig onderwijs, aandacht voor vaardigheden als digitalisering en ondernemerschap en het meer centraal stellen van de student.

What’s next?

Blijf up to date over de ontwikkelingen in het Amsterdamse onderwijs via de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse klas (ook actief op Facebook), en kom op 7 november naar de conferentie ‘Stadsbekwaam lesgeven‘ in De Meervaart.

Heb je suggesties en ideeën over de toekomst van het Amsterdamse mbo? Stuur dan een mail naar mbo-agenda@amsterdam.nl.