Boodschappen voor het nieuwe kabinet

Wij Maken Nederland brengt met twaalf Schaduwministers de blinde vlekken van het politieke debat in kaart.
Reageer

Twaalf ‘Schaduwministers’ presenteerden op 2 maart hun boodschappen voor het nieuwe kabinet. Tijdens een grote Landmakersbijeenkomst van het onafhankelijk platform Wij Maken Nederland (waarvan Pakhuis de Zwijger één van de organisatoren is) werd het nog samen te stellen kabinet vast op weg geholpen. Want wat zijn de blinde vlekken in het huidige politieke debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland?

De Schaduwministers, ieder op hun eigen ministeriële post, dragen de volgende boodschappen uit:

  1. Stuur op Quality of Life.
  2. Vervang het Topsectorenbeleid, door een Topnetwerkenbeleid.
  3. Nederland als levend laboratorium: van failliete naar inclusieve landbouw.
  4. Bekommer je om de niet-sexy gebieden.
  5. Maak van energietransitie de belangrijkste opgave van NL.
  6. Daag uit tot regionale proposities.
  7. Ontwerp een andere gereedschapskist.

Zo pleit Bart Krol  voor de hervorming van de landbouw door deze te zien als ‘levend lab’, terwijl Minister van Technologie Marleen Stikker een nieuwe visie op de heersende technologie-bubbel geeft: ‘Je kunt niet alles oplossen met techniek, want de techniek brengt zelf nieuwe problemen met zich mee.’ Jeanet van Antwerpen voegt daar nog een holistisch deltaplan voor circulaire economie aan toe. De eerste drie sprekers zijn het in ieder geval met elkaar eens dat eindeloze schaalvergroting vervangen moet worden door sterke coöperatieve systemen op de tussenschaal.

In het tweede blok pleit Oedzge Atzema voor een overheid die experimenten faciliteert en het vervangen van het topsectorenbeleid door een netwerkenbeleid. Hiervoor hebben we een minister ‘Reconfiguratie bestaande economie’ nodig, een positie die wordt ingevuld door Michel van Dartel. Hij roept op tot het waarborgen van menselijke waarden in tijden van technologische verandering en plaatst een kritische noot bij het idee dat vernieuwing gelijk staat aan verbetering.

Hetty Linden roept de overheid op een andere houding aan te nemen waardoor burgers uitgenodigd worden om zelf bij te dragen aan gebiedsontwikkeling. Tessa Cramer zorgt voor een directe eyeopener met de term ‘toekomstgeletterdheid’. Hoe moeten mensen om leren gaan met een onzekere toekomst? Eduard Ravenhorst pleit net als Hetty voor het samen ontwikkelen met de burger, buiten het systeem om. Dit blok draait vooral om het huidige systeem positief te ontregelen.

Cees Jan Pen wil dat we weer radicaal worden in gewone, dagelijkse zaken. Duurzaamheid moet mainstream worden, meent hij. Jaap Modder pleit voor het herintroduceren van het Grote Stedenbeleid. Onze steden moeten opgeschaald worden en beleid moet gemaakt worden met een internationaal perspectief.

Tenslotte betoogt Pallas Agterberg dat de energietransitie breder moet zijn dan alleen ‘af van het CO2’ en vertelt Dirk-Siert Schoonman over de gigantische urgentie van de wateropgave. De uitkomst van een middag flink brainstormen? De uitnodiging om een pamflet te publiceren dat ‘op de poort van de Tweede Kamer gespijkerd kan worden’. Dat belooft nog wat.

Tekst met dank aan Rosa Stapel via YURPS.